Istorie predată pe viu / Momente emoţionante, la Călăraşi, în cinstea veteranilor de război

0
136

O atmosferă încărcată de solemnitate şi respect, aşa cum merită toţi cei care au luptat pe fronturile războaielor mondiale, am întâlnit, ieri, în comuna Călăraşi. Locul unde, prin grija primarului Vergică Şovăilă, s-a sfiinţit un monument închinat tuturor celor căzuţi pe frontul celui de al Doilea Război Mondial. Cum săgeata timpului curge nemilos, din cei 170 de veterani de război pe care îi avea odinioară localitatea Călăraşi, ieri, numai doi, Ţecan Ion şi Iliescu Nicolae, ambii născuţi în 1923, au mai primit onorurile cuvenite din partea autorităţilor locale. Generaţia celor doi veterani în viaţă merita cu prisosinţă un onorabil gest de recunoaştere a curajului şi sacrificiului, la fel cum şi cei 88 de eroi căzuţi pe frontul de luptă îşi au, de ieri, numele sculptat adânc pe granitul monumentului comemorativ ridicat în centrul localităţii.

          calarasi (3)Într-o localitate bine organizată, curată, care respiră o dezvoltare firească potrivit vremurilor, cum este comuna Călăraşi, evenimentul de ieri, prin care ultimilor doi veterani de război în viaţă li s-a adus un omagiu binemeritat, iar imnul naţional a fost intonat într-o deplină solemnitatea a momentului, nu pare surprinzător. Din contră. Vine să confirme că un primar cu o vastă experienţă ca Vergică Şovăilă are profunzimea de a redescoperi valorile comunităţii pe care o conduce de multă vreme. „Ne plecăm fruntea în memoria eroilor care-şi dorm în glorie somnul de veci şi ne înclinăm, noi, toţi – copiii străbunilor noştri martiri – cu adâncă emoţie şi respect , în faţa jertfei celor care au făurit poporul român şi au apărat cu preţul vieţii lor graniţele patriei şi presărăm pe mormintele  şi la monumentele eroilor lacrimile recunpştinţei, aprinzând, totdată, o lumânare care să le lumineze calea în veşnicie. Cultul eroilor la români, acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în generaţie a celor căzuţi jertfă pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării fac parte din conştiinţa, sufletul şi credinţa românească”,  a rostit în discursul său Vergică Şovăilă, primarul comunei Călăraşi.

Monumente pentru eroii celor două războaie mondiale

calarasi (2)În anii de după cele două războaie mondiale, pentru cinstirea celor căzuţi şi comemorarea glorioaselor acte de eroism naţional, în centrul comunei Călăraşi au fost ridicate două monumente. Unul, între anii 1922-1924 de către sculptorul N. Karagheorghe, dedicat memoriei eroilor căzuţi în războiul pentru întregirea neamului dintre anii 1916-1918, construit din piatră, având pe partea centrală o cruce înconjurată de o coroană de lauri şi gravate numele şi prenumele a peste 200 de eroi căzuţi la datorie. Un al doilea monument a fost ridicat în anul 1997 de către autorităţile locale, Primăria şi Consiliul Local şi refăcut acum. Acesta este dedicat memoriei eroilor căzuţi în Cel De-Al Doilea Război Mondial dintre anii 1941-1945 şi a fost construit din blocuri de granit şi beton, având inscripţionat pe una din feţele laterale mesajul: „Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpul de luptă!”. Tot ca un gest de recunoştinţă pentru cei care au trăit ororile războiului pentru a-şi apăra ţara, începând cu anul 1994, la nivelul comunei Călăraşi a fost organizată anual „Ziua veteranilor şi a văduvelor de război”.

Din ce în ce mai puţini…

          calarasiDezvelirea monumentului pe ale cărui laterale sunt încrustate adânc numele a 88 de eroi ai neamului românesc, plecaţi de pe meleagurile acestor locuri frumoase, reprezintă o trainică legătură a generaţiilor şi o recunoaştere a sacrificiului suprem, de care înaintaşii noştri au fost capabili. „În memoria eroilor comunei căzuţi la datorie pentru întregirea neamului în cel de al Doilea Război Mondial – Iunie 1941- Mai 1945”, este inscripţia care va rămâne permanent vie în mintea oricărui trecător prin centrul comunei Călăraşi.

          Potrivit declaraţiilor primarului Şovăilă, localitatea Călăraşi avea, odinioară, 170 de veterani de război. Dar, ieri, din tot acest număr impresionant, erau prezenţi la ceremonie doar Ion Ţecan şi Nicolae Iliescu, ambii născuţi în anul 1923. Cu o structură robustă, priviri calde, îmbrăcaţi ca pentru un eveniment public, cei doi veterani de război au trăit cu emoţie întreaga manifestare. Bucuria celor doi a fost şi mai puternică, atunci când primarul Şovăilă le-a înmânat câte o plachetă şi o statuetă care îi reprezenta pe fiecare în parte. Gest inedit! Mai cu seamă că aceste obiecte, cu un puternic mesaj emoţional, vor putea fi apreciate, peste ani şi ani, de toţi urmaşii celor doi veterani.

„Aflaţi în viaţă, tot mai puţini şi mai şubreziţi de anii şi greutăţile vremurilor veteranii noştri rememorează cu durere ororile prin care au trecut, dramaticele lupte cu duşmanii şi faptele de arme săvârşite pe câmpurile de bătălie. Ei doresc şi speră să se bucure mereu de o recunoaştere, o preţuire mai aproape de meritele lor în istorie din partea societăţii. Cea mai de preţ recunoştinţă pe care o putem exprima faţă de sacrificiul generaţiei Marii nosatre Uniri este de a ne asuma, la rândul nostru, cu responsabilitate, atingerea adevăratului potenţial la care n-au visat înaintaşii noştri”, a precizat primarul comunei Călăraşi.

Trei generaţii, reunite pentru o zi de sărbătoare

          calarasi (1)Comuna Călăraşi mai are în patrimoniul său sufletesc şi zece văduve ale veteranilor de război, şapte cu domiciliul în Călăraşi şi alte trei în satul Sărata. Aflăm de la vecinii lui Ţecan Ion, că în pofida senectuţii, veteranul octogenar a dorit să meargă neînsoţit spre locul manifestării, într-o probare a puterilor proprii şi a respectului pe care a înţeles să-l întoarcă întregii comunităţi, ce i-a fost alături. Fără să greşim, am putea spune că am trăit o lecţie de istorie predată pe viu. În semn de recunoştinţă a meritelor foştilor combatanţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenţei, suveranităţii teritoriale şi a intereselor ţării, în luna decembrie a anului 2001 a fost conferit titlul de „Cetăţean de Onoare” post –mortem unui număr de 90 de cetăţeni ai comunei căzuţi pe câmpurile de luptă.

          Alături de localnici a dorit să fie prezent şi deputatul PSD Florinel Stancu. „Vă spun şi eu bine v-am găsit. Vă urez La Mulţi Ani, pentru că astăzi sărbătorim pe toţi cei ce poartă numele Maria. Îl felicit pe primarul Şovăilă, unul dintre marii primari ai Doljului. Este un moment emoţionant pentru noi toţi cei prezenţi aici, mai cu seamă că, prin comemorarea eroilor căzuţi la datorie în cel de-al doilea Război Mondial şi prin respectul pe care îl arătăm celor doi veterani aflaţi în faţa noastră ne respectăm pe noi înşine şi readucem laolată mai multe generaţii”, a declarat deputatul Florinel Stancu.

          Nu s-a plecat acasă şi, pentru că tot era Sfânta Marie Mică, localnicii au putut urmări la Căminul Cultural un spectacol de muzică populară, în compania Ansamblului „Bordeiaşul” din localitate.

RADU ILICEANU şi VALENTIN CEAUŞESCU