Comisia Europeană susţine stagiile de ucenicie de lungă durată în străinătate

0
81

Comisia Europeană susţine stagiile de ucenicie de lungă durată în străinătate, prin prefinanţarea a şapte proiecte-pilot, având ca scop testarea unor astfel de stagii cu durate de cel puţin 6 luni de zile. De asemenea, ea a propus iniţiativa ErasmusPro, care va deveni operaţională în 2018, axată pe îmbunătăţirea mobilităţii pe termen lung a cursanţilor din învăţământul profesional şi tehnic (VET). Ambele măsuri reprezintă primele etape dintr-un cadru european dedicat mobilităţii ucenicilor.

           ucenicieProiectele-pilot lansate anul acesta vor oferi, pentru 238 de ucenici, un stagiu într-o altă ţară din UE pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, cu scopul de a identifica bunele practici şi obstacolele în calea unor stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate. Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, a declarant că dovezile existente arată că experienţa mobilităţii de lungă durată sporeşte competenţele sociale, profesionale şi lingvistice – mult mai mult decât perioadele scurte petrecute în străinătate. “Totuşi, spre deosebire de studenţii care participă la programe cu durata de un an, precum Erasmus, marea majoritate a cursanţilor din învăţământul profesional şi tehnic au tendinţa de a studia în străinătate pentru perioade mai degrabă scurte. Acesta este motivul pentru care creăm mai multe oportunităţi de lungă durată, ceea ce, în cele din urmă, le va spori şansele pe piaţa muncii. Cu aceste proiecte-pilot şi cu noua noastră iniţiativă ErasmusPro, estimăm că până în 2020 vom oferi până la 50 000 de oportunităţi de mobilitate de lungă durată pentru cursanţii din învăţământul profesional şi tehnic.”

Iniţiativa ErasmusPro

           ucenicie2Aceste proiecte pilor au ca scop pe de o parte, evaluarea cererii şi a capacităţii în materie de scheme de mobilitate transnaţională de lungă durată a ucenicilor; pe de altă parte, identificarea blocajelor în calea mobilităţii de lungă durată şi identificarea şi diseminarea bunelor practici şi a factorilor de succes pentru stagiile de lungă durată destinate ucenicilor. Acestea se vor desfăşura până la sfârşitul anului 2018 şi începutul anului 2019. În ceea ce priveşte iniţiativa ErasmusPro, aceasta a fost propusă în decembrie 2016 şi va permite unui număr suplimentar de 50.000 de tineri să petreacă între 3 şi 12 luni într-un alt stat membru, în calitate de cursant VET. Comisia urmăreşte să sporească oportunităţile de mobilitate de durată mai lungă şi, prin urmare, să faciliteze experienţe mai aprofundate pentru cursanţii VET şi pentru ucenici, pentru a-i ajuta să realizeze o parte mai semnificativă a formării lor profesionale într-o altă ţară europeană.