Informatizare la Ministerul Economiei, prin fonduri europene

0
130

Ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme, a semnat, luni, 7 martie, alături de Ministrul Economiei, Ion Ariton, contractul de finanţare din fonduri structurale pentru proiectul „Ministerul Economiei – Servicii Electronice – Sistem Informatic Integrat”. Proiectul are o valoare totală de 16.529.857,00 LEI; din care valoarea nerambursabilă este de 13.330.530,00 lei, perioada de implementare fiind de 24 de luni. Scopul Sistemului Informatic Integrat este creşterea calităţii serviciilor oferite de Ministerul Economiei, către cetăţeni, mediul de afaceri şi instituţiile publice. Acest obiectiv va fi atins, prin dezvoltarea unui sistem de comunicare electronică, de informatizare a serviciilor publice şi de informare a cetăţenilor. Prin implementarea aplicaţiei informatice se urmăreşte pe de o parte, eliminarea barierelor administrative şi a birocraţiei prin reducerea timpului alocat de cetăţeni şi operatori economici pentru completarea şi depunerea solictărilor; eficientizarea fluxului de informaţii interne şi în relaţiile cu alte instituţii cu care Ministerul are un schimb de date şi informaţii mai intens; modernizarea şi eficientizarea activităţilor interne ale Ministerului, care stau la baza furnizării de servicii publice electronice; îmbunătăţirea abilităţii Ministerului de a asigura furnizarea, într-o manieră transparentă, calitativă şi eficientă, de informaţii şi servicii publice pentru cetăţeni, administraţie publică locală şi mediul de afaceri; iar pe de altă parte, alinierea activităţii Ministerului la standardele Uniunii Europene privind administraţia publică şi prelucrarea datelor precum şi creşterea gradului de instruire a personalului Ministerului în vederea utilizării noii infrastructuri IT&C implementate, avându-se în vedere instruirea administratorilor şi utilizatorilor finali ai sistemului.