La admiterea în învăţământul “vocaţional”, 364 de locuri, în Dolj

0
671

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, în urmă cu câteva zile, procedura de înscriere a candidaţilor pentru probele de aptitudini, de eliberare/transmitere şi completare a rezultatelor în Anexa la Fişa de înscriere şi de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020/2021. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis în teritoriu metodologia, publicând şi numărul locurilor pentru această formă de învăţământ. Astfel, la unităţile de învăţământ de profil sunt prevăzute, în anul şcolar următor, 364 de locuri, în funcţie de specializare, 12 fiind pentru rromi. 

Dispoziţiile generale prezentate de către MEC se bazează pe Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale (OMEN) nr. 4948/27.08.2019, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările şi completările ulterioare, procedura fiind adresată candidaţilor care participă la învăţământul liceal – filiera vocaţională, profilurile: artistic, pedagogic, teologic, sportiv, precum şi celor care participă la admiterea în învăţământul liceal – alternativa educaţională Waldorf, specializarea filologie. Înscrierea pentru probele de aptitudini, eliberarea/transmiterea documentelor necesare înscrierii candidaţilor la admiterea în învăţământul liceal de stat – filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările, cu excepţia celui pedagogic, are mai multe puncte: înscrierea pentru aptitudini se face la o singură unitate liceală, pentru un naumit profil, pentru cel artistic fiind vorba şi de specializare; rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini sunt recunoscute în fiecare judeţ în care aceştia optează pentru înscriere, indiferent de judeţul în care aceştia s-au înscris pentru susţinerea probei; candidaţilor care solicită înscrierea la probele de aptitudini pentru mai multe profiluri, respectiv mai multe specializări din cadrul profilului artistic, li se pot elibera/transmite mai multe Anexe la Fişa de înscriere, în concordanţă cu legislaţia; înscrierea pentru susţinerea/echivalarea probelor de aptitudini se face de către candidat/părinte/reprezentant legal al acestuia, în baza documentelor prevăzute în Anexa 3 la OMEC 4317/21.05.2020, depuse direct, în urma unei programări telefonice, la secretariatul unităţii de învăţământ liceal vocaţional/alternativa educaţională Waldorf, sau transmise prin mijloace electronice de comunicare/poştă/curier, cu confirmare de primire; etc. Pentru profilul “pedagogic” înscrierea se realizează la unitatea de învăţământ gimnazial în care este înmatriculat candidatul din clasa a VIII-a. Admiterea ccandidaţilor care au promovat probele de aptitudini se face după susţinerea şi comunicarea rezultatelor obţinute la Evaluarea naţională.

La Liceul de Arte “Marin Sorescu”, cele mai multe locuri

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a publicat pe site-ul propriu şi a transmis şi în teritoriu toate aceste precizări şi a publicat, în cadrul “Ghidului absolventului de clasa a VIII-a” şi locurile pentru anul şcolar următor. Astfel, sunt prevăzute, în planul de şcolarizare, 364 de locuri la “vocaţional”, împărţite pe mai multe profiluri şi specializări. Cele mai multe locuri – 84 – sunt, şi nu e nicio surpriză, la Liceul de Arte “Marin Sorescu”, 56 fiind la “arte vizuale”. La Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trişcu”, sunt 56 de locuri, pe cele două profiluri ambele sportive (instructor atletism – 42; scrimă – 14), iar la Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan Velovan” sunt 56 de poziţii, toate pentru “învăţător – educatoare”. Restul sunt, câte 28, pe diverse specializări, la Liceul Adventist, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Grigorie Teologul”, Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”, Liceul Tehnologic Auto, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, toate din Craiova.