Trebuie să aparam interesele UE, valorile și bunele practici in aviație

0
28
Comisia transport si Turism a Parlamentului European (TRAN) a aprobat Raportul Marinescu privind politica UE în domeniul aviației externe  cu 41 de voturi pentru și doar 3 abțineri (zero voturi împotrivă). Membrii Comisiei TEAN  SI-au arătat sprijinul pentru elaborarea a unei politici mai ambițioase pentru aviația externa.
Aceasta industrie  susține 5,1 milioane de locuri de muncă și contribuie cu € 365 miliarde sau 2,4% la PIB-ul european. Se face o contribuție fundamentală la creșterea economică, ocuparea forței de muncă și turism, precum și la coeziunea regională și socială a Uniunii Europene.
“In ultimii șapte ani au fost depuse eforturi substantiale pentru aplicarea politicii externe in domeniul aviației. Suntem insa nevoiți să recunoaștem că nu a fost suficient. Tocmai de aceea acum, trebuie sa avansam o abordare coordonată la nivelul Uniunii”, a declarat Marian-Jean Marinescu.
Marinescu a subliniat de asemnea că schimbarile din piața internă, cum ar fi cota a crescuta de transportatori low-cost, ar putea fi folosite ca o strategie pentru a face față provocărilor pe piețele externe prin găsirea unor modalități pentru a completa cele două tipuri de afaceri, “clasic”, și low-cost.
“Sunt trei puncte care par esențiale pentru punerea în aplicare a unei politici europene solide în această privință. Politica de aviație externă ar trebui să se bazeze pe: reciprocitate, deschidere și concurență loială”, a adăugat Marinescu.
Concurența loiala este importanta, mai ales atunci când subvențiile, practicile neloiale, aplicarea discriminatorie a cadrelor de reglementare și lipsa de transparență în raportarea financiară a companiilor sunt folosite pentru a distorsiona piața.
“Astăzi, cele mai importante centre din UE sunt tot mai aglomerate. Acest lucru le împiedică să concureze cu  noile centre de dezvoltare din restul lumii. Uniunea Europeană are nevoie de cresterea capacitatii de infrastructură precum si utilizarea mai eficientă a celei existente “, a explicat Marinescu.
Raportorul a cerut Comisiei Europene să definească un set minim de standarde care ar putea fi incluse în acordurile bilaterale, pentru a apăra interesele UE, valorile și cele mai bune practici
Trebuie sa finalizam acordurile privind serviciile aeriene cu principalii parteneri, cum ar fi Brazilia, Australia și Noua Zeelandă. UE ar trebui, de asemenea, să încerce să negocieze astfel de acorduri cu economiile cu creștere rapidă, cum ar fi China, India, Turcia, ASEAN și statele din Golf.
Cu toate acestea, în ciuda necesității de liberalizare, UE trebuie să continue să apere interesele și standardele sale. O atenție deosebită trebuie acordată standardelor de muncă și de mediu, drepturile pasagerilor și respectarea reglementărilor europene.

Următorii pași: Raportul va fi votat in sesiunea plenară a Parlamentului European, cel mai probabil în luna iunie.