Ministerul a aprobat strategia, dar caută profesori pentru întocmirea curriculei şcolare

0
246

După ce a stabilit planul-cadru de învăţământ pentru ciclul gimnazial, aplicabil din anul şcolar 2017-2018, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cheamă profesorii să participe la elaborarea curriculei şi a transmis, în teritoriu, condiţiile de participare la stabilirea acesteia.

 S-a discutat luni de zile despre planul-cadru de învăţământ gimnazial, acesta fiind pus în dezbatere publică, s-au luat păreri, cel puţin la prima vedere, dar a rămas cum a fost proiectat. Cu toate acestea, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice arată că nici în prezent nu prea ştie ce va urma din anul şcolar 2017-2018, când este preconizată punerea în aplicare a strategiei.

Astfel, a lansat un apel , adoptat de toate Inspectoratele Şcolare Judeţene, prin care se cere o selecţie a profesorilor, în vederea constituirii unor grupuri de lucru pentru elaborarea curriculumului  pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din acest ciclu de învăţământ. Şi, ca să fie cât mai clar, MENCS a trasat şi câteva direcţii de acţiune: „MENCS organizează selecţia profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului (GCL) pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatoriu din învăţământul gimnazial. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu; GLC vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar, care deţin minimum gradul didactic II, şi din cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar”.

Sunt cuprinse şi criterii de selecţie, iar data-limită de înscriere este 4 mai, publicarea selecţionaţilor fiind pe 20 mai. Cu alte cuvinte, nimeni nu ştie foarte multe lucruri. Ministerul a aprobat strategia, dar nu are cadre că care să întocmească planul de învăţare.