APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii din sectorul zootehnic care vor să ia credite

0
71

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) a anunţat că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor din sectorul zootehnic, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o Adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca Beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2013, că s-au efectuat verificările administrative asupra Cererii de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, precum şi numărul  de animale eligibile pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne. De asemenea, în adeverinţă se precizează că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei, că Beneficiarul  a ataşat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare şi că Beneficiarul îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic schema decuplată de producţie în sectorul carne  la specia bovine în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Creditorul trebuie ales după un studiu atent al condiţiilor de creditare

Adeverinţele se eliberează numai pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne pentru dosarele complete care au verificarea administrativă finală şi Confirmare procesare RNE – APIA. Conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1412/2013, cuantumul de plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de animal.

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale”, precizează un comunicat de presă al APIA . Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% şi 9 % inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%. Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007-2013.