Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi-a definitivat planul managerial

0
147

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi-a făcut cunoscută strategia pentru anul şcolar 2015/2016, planul managerial fiind aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie, în ziua de 23 septembrie. Din cele prezentate răzbat câteva lucruri: lupta cu absenteismul şi abandonul şcolar, perfecţionarea procesului de învăţământ, încercarea păstrării cadrelor didactice competente în cadrul sistemului educaţional etc.

Elena Lavinia Craioveanu

 În mai 2009, Consiliul Europei adopta, printre altele, cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţional şi al formării profesionale. „Investiţia eficientă în capitalul uman, prin sisteme de educaţie şi formare, reprezintă o componentă a strategiei Europei, pentru a asigura niveluri înalte de creştere economică durabilă, bazate pe cunoaştere, şi de ocupare a forţei de muncă” – se arată, printre altele, în Memorandumul semnat pe 12 mai 2009 – „Cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale ”. Pornind de aici, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi-a realizat planul managerial astfel încât procesul educaţional să fie cât mai apropiat legislaţiei europene în domeniu.

Un învăţământ cu valenţe europene

Totul se circumscrie, atât declarativ, cât şi scriptic conceptului de învăţământ european, cu tot ceea ce presupune acesta. „Premisa fundamentală a Planului managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj este aceea că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi a cunoaşterii şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Învăţământul doljean este unul flexibil şi deschis competitivităţii europene şi aşa vrem să rămână. Am identificat dificultăţi şi oportunităţi: pe primele vrem să le diminuăm, dacă nu putem să le eradicăm, iar pe celelalte să le dezvoltăm”, a declarat prof. Elena Lavinia Craioveanu, inspector  general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Planuri de viitor

În analiza efectuată, pe baza căreia s-a făcut strategia pentru noul an şcolar, au fost depistate atât verigi slabe, cât şi unele puternice. Din prima categorie fac parte abandonul şi absenteismul şcolar; insuficienta colaborare a părinţilor cu instituţia de învăţământ; dificultatea încadrării cu personal calificat în unităţile din mediul rural; reticenţa faţă de nou; existenţa unor şcoli cu rată scăzută de promovabilitate la examinările la nivel naţional etc. La „bune”, nu pot fi omise câteva puncte: personal didactic bine pregătit; un procentaj aproape de maxim al ocupării funcţiilor de conducere cu personal expert în managementul educaţional; înfiinţarea Centrului de Excelenţă Dolj; rezultatele obţinute de elevi la concursurile interne şi internaţionale; multitudinea proiectelor cu finanţare europeană etc.

„Poate, principala noastră grijă este diminuarea abandonului şcolar şi nu o spun pentru prima dată. Încercăm să atragem câţi mai mulţi parteneri, astfel încât elevii să nu abandoneze şcoala. De asemenea, vrem să păstrăm cadrele didactice tinere în sistem, chiar dacă foarte multe dintre ele au primit sau primesc oferte financiare mult mai bune din mediul privat. Strategia noastră se axează şi pe dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional, cu racordarea la piaţa muncii, şi a stimulării iniţiativei personale, astfel încât toţi participanţii să fie competitivi. Şi, nu în ultimul rând, păstrarea trendului ascendent al promovării Bacalaureatului şi a Evaluării Naţionale de clasa a VIII-a”, a completat Elena Lavinia Craioveanu.