În perioada 2010-2015 / FNGCIMM a acordat peste 3.072 de scrisori de garanţie

0
227

Anul 2015 marchează o implicare semnificativă a FNGCIMM în garantarea creditelor beneficiarilor publici ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Contribuţia FNGCIMM la creşterea numărului de beneficiari şi efectul de multiplicare pe care îl generează utilizarea schemelor de garantare în absorbţia fondurilor europene au avut un impact direct asupra creşterii economice în general şi asupra dezvoltării şi diversificării economiei rurale în special.

În perioada 2010-2015, FNGCIMM a acordat peste 3.072 scrisori de garanţie pentru restituirea avansurilor încasate de comune și orașe, precum și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în valoare totală de peste 6,3 miliarde lei. În perioada ianuarie – august 2015, în baza OUG nr. 79/ 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei in zonele rurale, pentru toate categoriile de beneficiari eligibili, FNGCIMM a acordat un număr de 783 de scrisori de garanție pentru restituirea avansurilor acordate de AFIR în valoare totală de circa 1.084 milioane lei, faţă de perioada similară a anului 2014, în care au fost emise 483 scrisori de garanţie, în valoare totală de peste 977 milioane lei.

Susţinerea implementării proiectelor de investiţii de către unitățile administrativ-teritoriale

În aceeași perioadă a anului 2015, în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD,Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), Fondului european pentru pescuit (FEP), Fondului european de garantare agricola (FEGA), prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată cu modificările şi completările ulterioare, FNGCIMM a acordat 20 de garanţii în valoare totală de peste 17,2 milioane lei, pentru susţinerea implementării proiectelor de investiţii de către unitățile administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora, cu o valoare totală a finanțărilor de circa 18 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut când au fost acordate 61 de garanţii în valoare totală de circa 61 milioane lei. “Suntem conștienți de avantajul experienței pe care am dobândit-o în garantarea creditelor acordate beneficiarilor noștri publici și privați, ce au accesat fonduri europene în actuala perioadă de programare bugetară, ce se va încheia la finalul acestui an. FNGCIMM își exprimă în continuare angajamentul de a susține, prin intermediul schemelor de garantare dedicate, Unitățile Administrativ Teritoriale, Organizațiile şi Federațiile Utilizatorilor de Apă, precum și Grupurile de Acțiune Locală, pentru a dezvolta proiecte cu finanțare din fondurile europene puse la dispoziția României prin  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru a contribui împreună cu beneficiarii săi la dezvoltarea economiei rurale şi, în special pentru creșterea calității vieții în spațiul rural”, a declarat președintele director general FNGCIMM, Silvia Ciornei.

Silvia Ciornei

„Valoarea scrisorii de garanţie acordate – 110% din valoarea avansului”

Reprezentanţii Fondului mai susţin totodată că toţi beneficiarii publici care doresc să dezvolte proiecte de investiții în zona rurală cu finanțare din PNDR 2014-2020, că pot obţine garanţii pentru încasarea avansurilor şi pentru creditele destinate implementării proiectelor de investiţii în infrastructură, prin accesarea ofertei FNGCIMM. Beneficiarii publici pot accesa garanții în cadrul mai mult scheme de garantare Scrisori de garanţie pentru restituirea avansurilor acordate de AFIR, în baza OUG nr. 79/ 2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea  beneficiarilor eligibili, care au încheiat un contract de finanţare nerambursabilă cu AFIR şi nu înregistrează credite restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanţie. „Valoarea scrisorii de garanţie acordate de FNGCIMM este de 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu AFIR. Scrisorile de garanţie emise au o perioadă de valabilitate egală cu cea a contractului de finanțare și pot fi prelungite, la solicitarea beneficiarului, pentru perioada aferentă prelungirii termenului stipulat în contractul de finanţare nerambursabilă. Beneficiarii eligibili sunt: comunele, orașele, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, precum şi Grupurile de Acțiune Locală, Organizațiile și Federațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, Organismele de drept public-așezăminte culturale”, susţine Gheorghe Lăpădat, directorul FNGCIMM, filiala Dolj .

În procent de maxim 100% creditele contractate de consiliile locale

O altă schemă de garantare, Garanţii pentru beneficiarii publici care implementează proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere, acordate în baza Legii nr.218/2005, privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit (FEP), Fondul european de garantare agricolă (FEGA), prin preluarea riscurilor de garantare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. FNGCIMM poate garanta  în procent de maxim 100% creditele contractate de consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiectele de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere cu cofinanţare FEADR şi până la maximum 80% creditele accesate de către beneficiarii publici ai FEGA. Beneficiarii eligibili sunt: Consiliile Locale şi Asociaţii ale Consiliilor Locale, precum şi Federaţiile şi Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) .