Doljenii vor primi cardul de sănătate, anul acesta

0
195

Cel mai probabil, în a doua jumătate a acestui an doljenii vor putea intra în posesia cardurilor naţionale de sănătate. Până în prezent au fost tipărite la nivel naţional patru milioane de exemplare, urmând ca distribuirea acestora să se facă în ordinea alfabetică a judeţelor.

Distribuirea cardurilor de sănătate se va face, gratuit, prin poştă. Autorităţile sanitare au precizat că a fost modificată soluţia informatică pentru achiziţionarea de cititoare ieftine şi că activarea cardurilor se va putea face la medicul de familie sau la orice alt furnizor de servicii medicale la care merge asiguratul. De asemenea, inscripţionarea pe card a datelor personale nu este obligatoriu să fie făcută în acelaşi timp cu activarea. Reprezentanţii CNAS se aşteaptă ca în semestrul patru al acestui an sau, cel mai târziu, la 1 ianuarie 2015, se fie finalizată distribuirea cardului. Din acel moment decontarea serviciilor medicale se va face doar pe baza cardului de sănătate. Între timp, începând cu data de 15 ianuarie a.c., toţi furnizorii de servicii medicale – spitale, medici de familie, centre de dializă etc. – trebuie să îşi achiziţioneze cititoare de card. Toate costurile pentru soluţia informatică au fost achitate, Ministerul Sănătăţii plătind deja cele aproape 4 milioane de carduri produse şi recepţionate, anul acesta urmând să fie achitate şi restul de carduri, pe măsură ce vor fi tipărite. Un alt plan al autorităţilor sanitare este acela de a realiza, în viitorul apropiat, un Registru al asiguraţilor.

Soluţie pentru a scăpa de adeverinţe

Cardul de sănătate va înlocui toate documentele justificative necesare până acum pentru un asigurat medical. Acesta se emite pentru furnizarea serviciilor medicale cuprinse în cadrul pachetului de servicii medicale de bază. Se facilitează astfel, potrivit autorităţilor sanitare, accesul persoanelor asigurate la serviciile medicale, medicamente şi dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. De altfel, a fost subliniată, în mai multe rânduri, necesitatea distribuirii cardurilor, astfel încât şi persoanele încadrate în cazurile speciale, respectiv persoanele grav bolnave, nedeplasabile, din localităţi izolate, să poată intra în posesia cardului.

În prezent, calitatea de asigurat se dovedeşte cu adeverinţă de asigurat eliberată de Casa de Asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Afecţiunile cu risc vital, menţionate în cardul de sănătate

În afară de datele de identificare, cardurile de sănătate au scopul de a urmări cheltuirea fondurilor în sistemul de sănătate şi trebuie să cuprindă, aspecte care ţin de circuitul banilor. Printre acestea, primirea unei reţete cu valoarea aferentă – însă nu şi medicamentele de pe reţetă – dacă pacientul este asigurat sau nu este asigurat şi care este fondul pe care îl are la dispoziţie.

În rest, cardul naţional de sănătate va conţine informaţii medicale vitale, cum ar fi grupa de sânge şi RH-ul. Cardul are inscripţionate, la vedere, pe lângă nume şi prenume şi codul de identificare în sistemul de sănătate. În plus, va avea un cip pe care vor fi încărcate de medicul de familie şi alte informaţii esenţiale: CNP-ul, grupa sanguină, RH-ul, diagnostice medicale cu risc vital, boli cronice, dar şi datele de contact ale medicului. Documentul electronic va avea elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii. Însă, în situaţia în care asiguratul va pierde cardul de sănătate, îl va deteriora sau îi va fi furat, acesta va suporta costurile. În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre aceste situaţii, titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional.

Între timp, Imprimeria Naţională va continua producţia cardurilor de sănătate pentru toţi cei 16 milioane de beneficiari.