În cele 40 de cursuri de formare sunt cuprinse 573 persoane, din care 311 femei.

0
108

În vederea reducerii șomajului A.J.O.F.M. Dolj  aplica anumite masuri prevazute de legislația în vigoare, masuri ce vizează pe de o parte creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, iar pe de altă parte stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă se realizează prin servicii specializate oferite gratuit acestor persoane:

  • servicii de informare, consiliere și orientare în carieră a persoanelor în cautarea unui loc de munca,
  • servicii gratuite de mediere a muncii în vederea plasării pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

Instituția noastră identifică locurile de muncă vacante din județ și le comunică prin afișarea la sediul instituției sau publicarea pe site astfel încat acestea să devină accesibile tuturor persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca.

  • servicii gratuite de formare profesionala  : persoanele aflate în cautarea unui loc de munca pot participa la programele de formare profesionala care să le asigure cresterea și diversificarea competentelor profesionale  în scopul reintegrării acestora pe piața muncii.

La finele semestrului I 2018 se aflau în desfasurare 40 cursuri de formare profesionala finanțate din BAS.

În cele 40 cursuri sunt cuprinse 573 persoane, din care 311 femei.

  • sprijinirea persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca prin acordarea de facilitati conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de șomaj și stimularea ocuparii fortei de munca
  • stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime

O altă  categorie de măsuri vizează facilitățile acordate angajatorilor în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuarea șomajului.