În vederea constituirii unei baze de date din care să fie ales Juriul European / Apel la candidaturi pentru selectarea experților pentru acțiunea Capitale Culturale Europene

0
77

Potrivit Ministerului Culturii, de câteva zile a fost deschis apelul pentru selectarea experților pentru acțiunea Capitale Culturale Europene în vederea constituirii unei baze de date din care să fie ales Juriul European (perioada 2020 – 2033). Apelul este deschis trimiterii candidaturilor până la data de 31 decembrie 2020. În competiție, alături de alte orașe ale țării, este înscrisă și Craiova, care își dorește să obțină titlul în anul 2021.

 În conformitate cu art. 6 din Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE, juriul european care va decide nominalizarea Capitalelor Culturale Europene va fi ales dintr-o bază de date de experți selectați de către Comisia Europeană.

 Conform actului legislativ în vigoare, condiţiile pe care trebui să le îndeplinească experţii sunt următoarele: să fie cetățeni ai Uniunii, să fie independenți, să aibă experiență și expertiză aprofundate în (1.) sectorul cultural, (2.) dezvoltarea culturală a orașelor sau (3) organizarea unui eveniment din seria „Capitala europeană a culturii” sau a unui eveniment cultural internațional de o amploare și o importanță similare; să fie în măsură să consacre activității din cadrul juriului un număr adecvat de zile de lucru pe an.

Atât Comisia Europeană, cât și celelalte instituții europene – Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European și Comitetul Regiunilor vor alege experți din baza respectivă în vederea constituirii Juriului European format din zece experți. Ca regulă generală, experții europeni sunt numiți pentru o perioadă de trei ani. Cu toate acestea, pentru asigurarea continuității expertizei, pentru prima alcătuire a juriului, Parlamentul European își numește experții pentru trei ani, Comisia pentru doi ani, iar Consiliul și Comitetul Regiunilor pentru un an.

 Mai multe informații despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească experții, precum și formularele online sunt disponibile pe pagina http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-14_en.htm.