Peste 360 de crescători de ovine din Dolj, în Programul de colectare a lânii

0
95

oi 1S-a încheiat perioada de înscriere pentru obţinerea „Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, care a debutat în 17 iulie 2017, o dată cu publicarea în Monitorul Oficial a HG nr. 500/2017. Prin acest ajutor de minimis se reglementează acordarea unui sprijin de 1 leu/kg lână comercializată către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. Banii se vor acorda într-o singură tranşă. Beneficiarii trebuie să deţină o exploataţie de ovine înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului.

          Din datele operative provizorii trimise de către Direcţiile Agricole Judeţene, până la aceasta dată, s-au înscris în Program aproximativ 32.000 de beneficiari pentru o cantitate totală de lână de 22,2 mii tone. În perioada următoare, reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene, împreună cu reprezentaţii Agenţiei Naţionale pentru  Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” vor verifica existenţa exploataţiilor pentru crescătorii de ovine înscrişi în Program.  Ulterior, după controlul administrativ, se vor depune la Direcţiile pentru Agricultură documentele justificative de plată, până la data 1 iulie 2018. Documentele justificative de plată sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.

Multă muncă de convingere

          lana 1La nivelul judeţului Dolj, prin diligenţele angajaţilor Direcţiei pentru Agricultură, s-a reuşit ca 362 de crescători de ovine să dorească înscrierea în Program, înţelegând beneficiile directe ale acestei scheme de sprijin. Astfel că, în prezent, în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crerscătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii devine operaţional şi la nivelul Doljului. Mai trebuie amintit că, potrivit legii, responsabili din DAJ Dolj şi ai Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” verifică existenţa exploataţiei.

          Pentru a intra în posesia banilor, crescătorii trebuie ca, până la 1 iulie 2018, să depună la DAJ Dolj documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute. Documente justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.

          Să reamintim că, schema de ajutor de minimis are o finanţare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute pe anul 2018. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual (2018) şi în cele două exerciţii financiare precedente (2016, 2017).

Banii, dintr-o singură tranşă

          lanaDerularea sprijinului se face prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranşă anuală. Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, persoanele juridice şi orice forme asociative cu personalitate juridică. De asemenea, beneficiarii trebuie să deţină o exploataţie  de ovine înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului.