A.B.A Jiu demarează un nou proiect împreună cu specialiştii olandezi

0
837
Administraţia Bazinală de Apă Jiu este timp de patru zile gazda reprezentanţilor olandezi în domeniul managementului apei. Olandezii şi specialiştii A.B.A Jiu şi A.N.A.R se întâlnesc în această perioadă pentru a demara un nou proiect, în parteneriat, Blue Deal ce are drept scop dezvoltarea managementul integrat al apei prin implicarea factorilor interesaţi, aducându-se în centrul atenţiei comunicarea cu utilizatorii de apă  în vederea luării celor mai bune decizii în condiţii de secetă.
Oltenia în general şi zona Dăbuleni în mod special, cunoscută ca Sahara României este reprezentativă la nivel naţional pentru fenomenul de aridizare şi deşertificare. În acest context a fost iniţiat şi proiectul pentru care cele două părţi româno-olandeze se reunesc, iar prin implementarea lui se urmăreşte dezvoltarea capitolului 11 din Planul De Management al Bazinului Hidrografic Jiu (componenta secetă) cu un set de măsuri care poate ajuta la diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi la îmbunătăţirea microclimatului din zonele afectate de secetă. “Deşi, aparent viiturile şi inundaţiile aduc mari probleme la nivelul bazinelor hidrografice, mai nou, datorită schimbărilor climatice şi seceta a devenit o problemă de gospodărire a apelor. Parteneriatul are un impact pozitiv atât pentru colaborarea româno-olandezâ în domeniul managementului apei, cât şi în ceea ce priveşte schimbul de experienţă, stabilirea unor legături durabile cu comunităţile locale, cu instituţii din domeniul protecţiei mediului, cu institutul naţional de pedologie, cu administratori ai ariilor naturale protejate, permitând astfel şi alte parteneriate în viitor. Populaţia din localitaţile zonei de implementare a proiectului va  avea beneficii reale în ceea ce priveşte îmbunătăţirea microclimatului local, a stării ecosistemelor acvatice şi terestre,  acces la apă de calitate superioară, apararea împotriva inundaţiilor. Reabilitarea zonelor afectate de secetă, creşterea numărului de râuri nepermanente, extinderea zonelor aride în sud-vestul României sunt probleme/subiecte cunoscute nu doar pentru regiunea Oltenia, dar şi în alte zone din ţară. Toate aceste situaţii presupun luarea unor decizii în ceea ce priveşte managementul integrat al apei în zonele afectate”, explică Marin Talău, directorul A.B.A Jiu.

Olandezii excelează în domeniul apărării împotriva inundaţiilor
Rezultatul aşteptat prin acest parteneriat este o/un metodologie/ghid cu detalii referitoare la etapele ce trebuie parcurse  la implementarea  proiectelor de refacere a zonelor umede/renaturare, inclusiv elaborarea unei liste cu măsuri/ modalităţi de rezolvare a problemelor ridicate de proprietarii de terenuri, comunităţi locale, alţi actori/factori interesaţi şi a posibilităţii finantării acestora utilizand fonduri UE. Rezultatele parteneriatului ar trebui sa conduca spre o imbunatatire semnificativa a microclimatului local si la o crestere a nivelului de trai pentru comunitatile locale.  A.B.A Jiu organizează întâlniri şi ateliere de lucru la nivel local, păstrează legătura cu comunităţile locale, cu factorii interesaţi de la nivel regional, cu instituţiile statului, cu ong-uri. „Administratiei Bazinale de Apa Jiu  se află la cea de-a patra colaborare cu parteneri din Olanda şi este pentru prima dată când are ca temă de proiect managementul secetei, ştiut fiind faptul că experienţa olandeză excelează în domeniul apărării împotriva inundaţiilor”, se precizează într-un comunicat de presă al ABA Jiu.
Îmbunătăţirea Planului de Management al Bazinului Hidrografic Jiu
 Dacă în prima zi de lucru reprezentanţii celor două instituţii româno-olandeze  s-au familiarizat cu zona pilot şi cu beneficiarii, au discutat despre îmbunătăţirea Planului de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, îmbunătăţirea Planului annual de secetă, evaluarea iniţială a documentelor şi a rapoartelor privind evoluţia secetei în România, în Câmpia Olteniei, în cea de-a doua zi aceştia se vor întâlni cu administratorul Coridorului Jiului şi alte părţi interesate de proiect (Consiliul Judeţean Dolj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, primarii localităţilor din zonele afectate, Staţiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri Dăbuleni ). Workshop,ul se va încheia prin stabilirea detaliilor proiectului, stabilirea concluziilor vizitei pe teren (Dăbuleni), programul întâlnirilor viitoarte şi tema acestora. „Fiecare dintre proiectele de colaborare România-Olanda a fost construit pe schimbul de experienţă între parteneri, pe colaborarea între instituţii, pe crearea unor reţele de specialişti în domeniul gopodăririi apelor”.