Conferinţă internaţională comună a cercetătorilor doctorali şi postdoctorali

0
82

În perioada 5-6 iunie 2015, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează „Joint International Conference of Doctoral Students and Post-Doctoral Researchers”. Manifestarea se desfăşoară în cadrul proiectului POSDRU Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-doctoranzi, unde Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este partener, alături de Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timişoara şi de Universitatea din Bucureşti.

Conferinţa va reuni peste 100 de participanţi, care îşi vor prezenta rezultatele cercetării în domeniile inginerie, ştiinţe economice, medicină, drept şi ştiinţe umaniste. Deschiderea oficială a conferinței va avea loc vineri, la ora 10.00, în Aula Magna a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, de la Facultatea de Medicină. Lucrările în panel se vor desfăşura la Facultatea de Inginerie şi la Facultatea de Litere şi Arte.

Proiectul strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi” a fost câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă aprobată este de 12.730.412,66 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara.

30 de doctoranzi ai Universităţii din Craiova

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea programelor de cercetare doctorală şi post-doctorală prin acordarea de sprijin financiar şi instituţional pentru participarea doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalităţi de creştere a atractivităţii pentru inițierea şi dezvoltarea unei cariere în cercetare.

 Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 80 de doctoranzi (din care 30 de doctoranzi ai Universităţii din Craiova) şi 90 de cercetători postdoctorat (din care 40 de cercetători postdoctorat ai Universităţii din Craiova) de la nivelul celor patru parteneri instituţionali pentru următoarele domenii de cercetare: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative.

Pe durata proiectului doctoranzii şi postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.800 lei (pentru doctoranzi) şi 3.700 lei (pentru postdoctoranzi), precum şi de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna şi internaţională în institute de cercetare şi universităţi din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării, în spaţiul UE sau în Romania.