Workshop regional la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

0
76

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale organizează astăzi, ora 12.00, la Sala Aula Magna (Sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale) workshop-ul regional Practica profesională a studenţilor în domeniul socio-uman – o oportunitate pe piaţa forţei de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia. La workshop participă reprezentanţi ai studenţilor şi ai pieţei muncii din domeniul socio-uman de la nivel local şi regional.

Proiectul este implementat de către Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a 700 de studenţi de la 5 specializări din domeniul socio-uman (ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, istorie şi relaţii internaţionale), prin creşterea abilităţilor practice şi îmbunătăţirea serviciilor  de orientare şi consiliere profesională.

Proiectul îşi propune să sprijine cei 700 de studenţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin oferirea serviciilor de consiliere şi a stagiilor de practică tutorizată. Activităţile practice se vor desfăşura în principal în cadrul instituţiilor publice aflate în coordonarea Consiliului Judeţean Dolj, care va oferi şi resursa umană în acest sens, dar şi în alte centre de practică specifice domeniului.

Valoarea totală a proiectului este de 1.535.187,17 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.519.875,31 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.