Proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

0
1659

Asociaţia “Dominou” implementează, în perioada iulie 2020 – iunie 2022, proiectul “Programe de învăţare la locul de muncă – educaţie si competenţe pentru elevii din Regiunea SV Oltenia”, cod 1326 – în cadrul  apelului POCU/633/6/14/  – Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitive, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, învaloare de 2.370.374,04 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea participării elevilor din în învăţământul professional şi liceal (ISCED 3, nivel de calificare3-4, ISCED 4, nivel decalificare 5) la programe de învăţare  la locul de munca/instruire practică prin parteneriate cu mediul de afaceri privat din sectoarele industrie si servicii, centrate pe formarea şi dezvoltarea de competente profesionale si transversal, care să răspundă nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia. Proiectul se adresează unui grup ţintă,  format din 182 de elevi (ISCED 3, nivel de calificare 3 – 4, ISCED 4, nivel de calificare 5) , înmatriculati în sistemul naţional de învăţământ professional şi liceal tehnologic, cu calificari din sectoarele industrie şi servicii, cu domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Sud-Vest Oltenia, din care 5 elevi aparţinând minoritatii rome, si 15 elevi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului raspuns de obiectivul major al POCU de dezvoltare a resurselo  umane, prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, prin complementaritatea cu AP 6, OT. 10, prin oferirea de oportunităţi celor 182 de elevi din grupul “Ţintă”, de a beneficia de un pachet de masuri menite să  le faciliteze trecerea de la mediul educaţional la piata muncii: consilieresi orientare profesională, participarea la programe de pregatire/instruire practică,  în mediul real (la sediul agentilor economici parteneri de practică, potential angajatori), dezvoltarea competentelor transversale. Activităţile din cadrul proiectului se vor derula încadrul Liceului ”Traian Vuia” din Craiova.