Se primesc proiecte pentru prima împădurire a terenurilor agricole

1
74

De ieri, Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Dolj primeşte proiectele de finanţare aferente Măsurii 2.2.1. – “Prima împădurire a terenurilor agricole”, în cadrul celei de-a patra sesiuni din acest an. Proiectele se pot depune zilnic, între orele 9.00 şi 14.00, termenul-limită fiind 30 decembrie 2011, ora 12.00.

Implementată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin împădurirea terenurilor agricole, Măsura 2.2.1. este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau creşterea biodiversităţii. Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodată, pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/sau mobile, terenurile situate în Lunca Dunării sau în luncile râurilor dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare, a căror suprafaţa trebuie să fie de minimum 0,5 hectare.

Prin această Măsură se pot acorda trei tipuri de plăţi: o primă pentru lucrările de înfiinţare, o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere şi o primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe o perioadă de 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei.

Trebuie ştiut că prin Măsura 2.2.1. nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi nici pentru producerea de energie regenerabilă.

 

1 COMENTARIU

  1. cred ca e ultima impadurire ca prima e de mult…. zero!
    doar barbi electorale, birocratilor lasati-ne!
    gata, AJUNGE!

Comments are closed.