Fii voluntar european!

0
61

Centrul de Incluziune Socială Craiova a organizate, recent, evenimentul “Fii voluntar european! Contribuţie, implicare, şanse egale”. În deschidere, Sorin Boboc, responsabil CIS Craiova, a apreciat activitatea susţinută desfăşurată de-a lungul primului an de proiect, în care au fost oferite servicii pentru 200 de beneficiari – persoane cu dizabilităţi, familii monoparentale, familii cu mai mult de doi copii, persoane private de libertate, persoane infectate cu HIV, persoane de etnie romă, tineri post-instituţionalizat.

Aşa cum a rezultat din bilanţul prezentat de Sorin Boboc, la cursurile de calificare organizate de Asociaţia „Vasiliada” în meseriile de bucătar, lucrător comercial, îngrijitor la domiciliu, lucrător în cultura plantelor şi operator introducere, validare şi procesare date, s-au înscris 103 persoane din numărul total al beneficiarilor. De asemenea, în cele 12 luni de la demararea acestui proiect au fost încheiate cinci parteneriate cu instituţii publice locale şi instituţii de învăţământ, iar 13 voluntari s-au alăturat până în prezent celor şase specialişti.

Parte integrantă din cea de-a doua campanie de voluntariat “Fii voluntar european! Contribuţie, implicare, şanse egale”, evenimentul a prezentat rolul pe care l-au avut voluntarii atât înainte, cât şi în timpul campaniei. Au fost subliniate, de asemenea, beneficiile voluntariatului pentru dezvoltarea abilitaţilor personale, dar şi pentru facilitarea accesului persoanelor aflate în dificultate la serviciile oferite de CIS Craiova. “Această întâlnire a reprezentat o încununare a activităţii de voluntariat din cadrul centrului nostru, care a început în luna septembrie a acestui an şi care va continua pe tot parcursul proiectului. Ne bucurăm să vedem rezultatele pozitive obţinute până acum de voluntarii noştri în urma activităţilor desfăşurate alături de membrii echipei CIS Craiova”, declară Gabriela Boboc, sociolog în cadrul Centrului de Incluziune Socială Craiova.

La finalul evenimentului, au fost oferite diplome celor mai activi voluntari din cadrul CIS Craiova.

 

Proiectul “Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” urmăreşte, pe plan naţional, promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4.210 de persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială). Este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.