Elevii nu şi-au mai încasat bursele

0
334

Consilierii locali vor stabili beneficiarii în funcţie de buget

Primul semestru se apropie de final, iar bursele elevilor din judeţul Dolj nu s-au plătit. Spre deosebire de anii şcolari anteriori, de această dată nu se cunoaşte nici măcar lista beneficiarilor. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a mutat brusc atribuţia spre consiliile locale. Acestea vor stabili în perioada următoare numărul celor care vor mai beneficia de bursă în funcţie de buget.

Bursele pe care elevii le aşteaptă variază între 20 şi 100 de lei. Pentru unii dintre ei, acestea sunt ajutoare sociale care ar completa veniturile modice ale familiei. Şi în multe cazuri, banii erau folosiţi pentru a plăti transportul spre şcoală. 731 de copii au primit anul trecut un astfel de ajutor. Acum unităţile de învăţământ din judeţul Dolj au făcut doar listele cu numărul elevilor care ar putea beneficia de o astfel de bursă.

Şcolile vor impune condiţii suplimentare

Pe aceeaşi listă se aşează şi bursele de  performanţă, de merit şi de studiu prevăzute de Ordinul ministrului Educaţiei nr. 5576 din 7 octombrie 2011 pentru stimularea elevilor. Legislaţia stabileşte criteriile generale de acordare a acestor bani. Dar dacă bugetul consiliilor locale nu va acoperi numărul beneficiarilor, consiliile de administraţie ale unităţilor vor primi sarcini să stabilească criterii suplimentare de departajare a beneficiarilor. Acest mesaj a fost transmis de conducerea Inspectoratului Şcolar şi managerilor din judeţul Dolj. Condiţiile impuse de Ministerul Educaţiei nu sunt însă deloc uşoare.

„Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: au obţinut locurile I, al II-lea sau al III-lea la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de minister. S-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale sau au obţinut unul din primele trei locuri la etapele naţionale ale competiţiilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS“, a precizat Alexandru Gîdăr, inspector şcolar general adjunct la ISJ Dolj. Un elev care îndeplineşte aceste condiţii va primi 100 de lei pe lună. Şi anul trecut, în Craiova au fost 90 de copii care au primit o astfel de recompensă pentru rezultatele lor.

75 de lei bursa de merit

Elevii cu media generală de cel puţin 8,50 sau care au obţinut unul din primele trei locuri la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS, pot primi burse de merit. Cuantumul acestora este de 75 de lei pe lună. Şi în anul şcolar anterior, în Craiova au fost 112 beneficiari. Dacă şcolile vor impune criterii suplimentare de selecţie, atunci numărul lor poate scade.

În ceea ce priveşte bursele de studiu, acestea se acordă elevilor care provin din familii cu un venit, pe ultimele trei luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan următoarele condiţii: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Acordarea acestor tipuri de burse este condiţionată de obţinerea mediei 10 la purtare. „În anul şcolar 2010-2011, în Craiova au fost acordate 90 de burse de performanţă (în cuantum de 100 de lei/lună), 112 burse de merit (în cuantum de 75 de lei/lună) şi 141 de burse de studiu (în cuantum de 55 de lei/lună)“, a adăugat Alexandru Gîdăr.

Burse pentru ajutor social – între 20 şi 40 de lei pe lună

Cei mai mulţi elevi sunt înscrişi la bursele de ajutor social, care se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. Beneficiarii acestor burse pot fi elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu. O altă categorie de beneficiari sunt elevii „orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor”.

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar. În anul şcolar 2010-2011, în Craiova au fost acordate 731 de burse sociale, în cuantum de 20 de lei/lună  pentru elevii claselor I-VIII şi respectiv 40 de lei/lună  pentru elevii de liceu. Când se va stabili lista cu beneficiarii, unităţile de învăţământ trebuie să facă plăţile retroactiv, începând cu septembrie a.c.