O şansă pentru revigorarea natalităţii / Bani mai mulţi pentru creşterea copiilor

0
132

ajutorDe ieri a intrat în vigoare Legea nr. 66/2016 şi HG nr. 449/2016 prin care se modifică normele de aplicare a OUG nr. 111/2010, precum şi Ordinul nr. 1099/2016, ce reglementează situaţia persoanelor aflate deja în plată. În Dolj sunt în plată 4.521 de dosare aferente celor patru categorii de indemnizaţii şi stimulente sociale pentru familii. Este una dintre cele mai mari cote de plăţi sociale pe acest segment din ţară. Cei mai mulţi beneficiari ai majorării vor primi 1.063 lei.

  Normele de aplicare a acordării concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului (CICC) au fost aprobate în şedinţa Guvernului din data de 22 iunie 2016 prin Hotărârea Guvernului nr. 449/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 473/24.06.2016. Suplimentar, pentru procedura de reluare a concediului în cazul persoanelor cu drepturi stabilite anterior datei de 1 iulie 2016 au fost aprobate Instrucţiuni, prin Ordinul MMFPSPV nr. 1099/2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 474/24.06.2016. Toate normele sus-amintite au intrat, de ieri, în vigoare.

Condiţii pentru a primi indemnizaţia

  Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, plasamentului sau tutelei, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. Cererile pentru solicitarea unui drept nou şi actele doveditoare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii se depun, în continuare, la primărie de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.

Stimulent de inserţie în muncă

  Conform noilor reglementări, începând cu 1 iulie 2016, părinţii care depun pentru prima dată o cerere pentru concediu şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului pot opta pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente pentru o perioadă de 2 ani şi apoi, dacă doresc reluarea activităţii, pot să depună cerere numai până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an şi 10 luni începând cu data de 1 iulie 2016, pentru acordarea stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.ajutor (2)

  Părinţii care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, plata indemnizaţiei lunare, stimulent de inserţie/concediu fără plată depun cerere pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, drepturile fiind reluate de la data depunerii cererii. Persoanele care doresc reluarea concediului şi a indemnizaţiei aferente începând cu drepturile lunii iulie 2016 vor depune cererea în perioada 1 iulie – 1 august 2016.

Atenţie la termene

  Reluarea drepturilor de concediu şi plata indemnizaţie lunare pentru creşterea copilului se fac începând cu luna iulie 2016, dacă cererea şi actele doveditoare se depun în perioada 1 iulie – 1 august 2016, inclusiv.  Cei care depun cerere în perioada 1 iulie – 22 iulie 2016 pentru prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare vor putea beneficia de plata drepturilor aferente lunii iulie 2016 în luna august 2016. Persoanele care depun cerere în perioada 23 iulie – 1 august 2016 pentru prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare vor putea beneficia de plata drepturilor aferente lunii iulie 2016 în luna septembrie 2016.

  Dacă cererea şi actele doveditoare se depun începând cu data de 2 august 2016, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face începând cu data depunerii cererii, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Cererile noi pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creştere a copilului, a stimulentului de inserţie, a sprijinului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copii (împreună cu actele doveditoare) se depun în continuare la primăria localităţii de domiciliu.

La cei în plată, indemnizaţia creşte din oficiu

  Părinţii, care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, nu trebuie să depună cerere pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare.

  Pentru aceste persoane modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului. Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie (indiferent de opţiunea de concediu exprimată iniţial) prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap se face din oficiu, dacă nu se solicită revenirea în concediu pentru creşterea copilului. Părinţii care doresc reluarea activităţii pot să depună cerere, numai până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an şi 10 luni, începând cu 1 iulie 2016, pentru acordarea stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.ajutor (1)

Doljul, fruntaş la plăţile pentru natalitate

  La nivelul Doljului sunt în plată, la ora actuală, 4.521 de dosare. „În vederea aplicării Legii nr. 66/2016, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială a asigurat logistica necesară desfăşurării acestei activităţi. Anticipăm un flux foarte mare de persoane care doresc să beneficieze de prevederile noii legi. Pot să vă spun că avem în plată, la indemnizaţii de creşterea copiilor opţiunea ICC 1 – este vorba cei care au ales să stea în concediu şi să beneficieze de indemnizaţie timp de un an – 307 dosare, la indemnizaţia de creşterea copilului ICC2 – cei care au ales să stea până la doi ai copilului – avem cel mai mare număr de dosare, 3.074. La stimulentul de inserţie opţiunea 1, adică mamele sau taţii care şi-au reluat activitatea până într-un an al copilului avem 982 de dosare, iar la stimulentul opţiunea 2, cu reluarea activităţii la împlinirea vârstei de doi ani a copilului sunt 158 de dosare în plată. La un număr de 4.520 de dosare estimăm că, cel puţin 1.000 – 1.500 de persoane vor veni să depună cereri pentru a beneficia de noile prevederi legale. Oamenii pot veni de astăzi la noi. Am detaşat patru persoane de la Inspecţia Socială şi alte două persoane care vor prelua cererile şi le vor introduce în sistemul de plată la sfârşitul zilei de lucru, pentru a fi cât mai operativi şi a nu avea sincope”, ne-a precizat Marius Simcelescu, director executive al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj.

  Acesta a mai precizat că, depunerea cererilor şi a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei se face la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, etajul I, camera nr. 13. Program zilnic, luni – joi: 8,30 – 18,00 şi vineri, în intervalul 8,30 – 16,00.