Încă nu sunt complete cererile pentru ajutorul zootehnic

0
307

juninci proiectO schemă de ajutor de minimis se acordă întreprindelor din domeniul zootehnic îşi desfăşoara activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale. Aceasta se dă pentru achiziţionarea de juninci din rase de taurine de lapte sau carne, de juninci din specia bubaline sau de tauri de reproducţie din rase de carne. Documentaţia se va depune la Direcţia pentru Agricultură Dolj, însă până în prezent, aici, deşi au fost depuse cereri, actele erau incomplete. Termenul limită de depunere este 11 norimebrie 2016.

Prin HG nr. 723 publicată în MO nr. 808/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci rin rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne” se stabileşte o schemă transparentî de ajutor de minimis, schemă care este eceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin 3 din Tratatul privind funcţioanrea UE.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic ce îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale. Şi se referă doar la achiziţionarea de juninci din rasa de taurine de lapte sau carne, de juninci din specia bubaline sau de tauri de reproducţie din rase de carne. Aşadar, beneficiarii pot fi crescătorii de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale; crescătorii de taurine/bubaline, persoane fizice care deţin atestat de producător şi crescătorii de taurine/bubaline, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică.

Condiţii pentru a beneficia de sume

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de juninci din rase de taurine, beneficiarii trebuie să deţină minimum 3 capete şi maximum 10 capete de vaci/beneficiar. Achiziţia de juninci din rase de taurine se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete de bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase de taurine pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.

Condiţiile cumulative cerute de lege beneficiarilor sunt: să deţină un efectiv de vaci solicitat de legislaţie, identificare şi înregistrate în RNE; junincile achiziţionate să fie din rasele de taurine cuprinse în lista anexă a HG sus-menţionat; să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat. De asemenea, beneficiarii se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie junincile achziţionate pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat şi se mai obligă, tot prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic junincile cumpărate şi produşii obţinuţi din acestea.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne, beneficiarii trebuie să deţină minimum 40 de capete de vaci şi/sau vite şi/sau juninci pe beneficiar, cu excepţia celor din zona montană care trebuie să deţină minimum 10 capete. Achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne trebuie să se facă respectând proporţia de un taur la 40 capete de vaci deţinute de beneficiar. Numărul maxim de tauri ce poate fi cumpărat trebuie să corespundă, aplicând proporţia de mai sus, unui număr de 200 capete de vaci. Şi în acest caz, beneficiarii se obligă în scris să păstreze în exploataţie taurii pe o perioadă de 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat.

Ajutorul total nu va depăşi 15.000 de euro

Valoarea spijinului financiar este de maximum 5.000 lei/cap junincă din rasa de taurine de kapte; maximum 6.000 lei/cap junincă din rasa taurine de carne; maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline şi de maximum 8.000 lei/cap de taur de reporducţie din rase de carne. Totodată, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi nu va putea depăşi echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro, pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

„În vederea obţinerii acestui ajutor de minimis, beneficiarii trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei pentru Agricultură Dolj, dacă pe raza teritorială a judeţului se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Cererile se depun până la data de 11 noiembrie a.c. Noi vom înregistra cererile şi le vom verifica împreună cu documentele, dar până acum nu avem niciun dosar complet”, ne-a declarat ing. Ovidiu Obleagă, purtător de cuvânt al Direcţiei pentru Agricultură Dolj.