Ce schimbări intră în vigoare, începând de astăzi, în Sănătate

0
871

pacientiMai multe servicii pentru asiguraţi şi o gestionare mai bună a sistemului SIUI şi a cardurilor de sănătate aşa încât pacienţii să nu mai fie afectaţi de disfuncţionalităţi tehnice. Sunt doar două din prevederile noului Contract Cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017. Hotărârea de Guvern 161/2016 intră în vigoare astăzi, principalul obiectiv declarat fiind acela de a asigura funcţionarea coerentă a sistemului sanitar românesc.

Noul contract-cadru întăreşte obligaţia generală a furnizorilor de servicii medicale de a informa asiguraţii despre consecinţele nerespectării indicaţiilor terapeutice. Totodată, se clarifică obligaţia furnizorilor de respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare.

Pentru asistenţa medicală primară se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate şi a adeverinţelor medicale pentru preşcolari şi elevi. Situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective.

Se elimină serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, având în vedere că abilităţile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog.

Control stomatologic, o dată la şase luni pentru minori

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii). De asemenea, se introduce tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

 La capitolul medicină dentară, minorilor li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni până în prezent. Se introduce un nou serviciu decontat, obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei.

Pentru asistenţa medicală spitalicească se introduce condiţia ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi. Pentru pacienţii cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare, precum şi pentru pacienţii cu hemofilie din programul naţional respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu. Decontarea serviciilor efectuate în secţiile spitaliceşti de paliaţie se va efectua similar cu cea a serviciilor acordate în secţiile/spitalele de bolnavi cronici.spital

Două noi proteze decontate din bugetul CNAS

Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat se introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităţilor mobile de intervenţie, după caz.

Pentru farmacii se revizuiesc reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între cantitatea de medicamente/materiale sanitare eliberată şi cea achiziţionată.

Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste 3 ani). În situaţia în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv.

Contractul-cadru vizează optimizarea informării asiguraţilor prin introducerea obligativităţii afişării la furnizori a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi a tarifelor corespunzătoare, în formatul stabilit de CNAS. Sunt, de asemenea, revizuite sancţiunile aplicabile furnizorilor de servicii medicale.