Lansarea Forumului naţional pentru implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

0
104

Reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Generale şi Turismului au participat, recent, la conferinţa de lansare a Forumului naţional pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Forumul naţional pentru implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării este o iniţiativă prin care se urmăreşte atingerea unei coordonări şi a unei coerenţe a tuturor acţiunilor şi proiectelor desfăşurate de România, la nivel naţional, ca parte a Strategiei dunărene. Procesul de implementare al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării va demara oficial odată cu adoptarea, în luna iunie a acestui an, a Concluziilor Consiliului European, prin coordonarea pe orizontală a acţiunilor şi proiectelor propuse de fiecare ţară participantă în domeniile prioritare care i-au fost atribuite.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului coordonează, alături de ministerul de resort din Bulgaria, unul dintre cele trei domenii care revin României în parteneriat cu alte state – turismul şi cultura – şi are calitatea de vicepreşedinte responsabil cu planificarea implementării în cadrul Forumului Naţional.

Gestionarea riscurilor generate de fenomene extreme

“Avem în pregătire o serie de proiecte menite să vină în sprijinul implementării acţiunilor şi proiectelor din Planul de Acţiune al Strategiei, limitându-mă la a menţiona doar două dintre acestea: primul vizează crearea unei platforme informatice de comunicare pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la nivel naţional, (…) cel de-al doilea vizând în mod direct şi nemijlocit domeniul turismului şi al culturii din Cadrul Strategiei (…) – crearea unui Cluster Dunărean pentru Turism şi Patrimoniu Cultural menit să grupeze şi să stabilească legături între actorii din regiune care împărtăşesc valori şi obiective comune”, a mai precizat Eugen Curteanu, reprezentant al MDGT.

România va mai coordona domeniul transporturi fluviale şi gestionarea riscurilor generate de fenomene extreme, ca urmare a deciziei luate de Comisia Europeană pe baza ofertelor de coordonare prezentate de cele 14 state din bazinul Dunării. Astfel, ţara noastră va urmări îndeplinirea obiectivelor Planului de Acţiune, prin implementarea proiectelor specifice şi va raporta Comisiei şi celorlalte state din regiune eventualele blocaje, precum şi stadiul realizării proiectelor, colaborând cu aceasta pentru buna guvernare a respectivului domeniu.