Încep simulările judeţene, pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat

0
386

Săptămâna viitoare, elevii din Dolj vor susţine simulările judeţene pentru Evaluarea Naţională – cei din clasa a VIII, respectiv Bacalaureat, cei din ultimul an de învăţământ liceal. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a publicat ce conţinuturi vor fi exceptate de la prima simulare a examenelor naţionale. Inspectorii şcolari spun că subiectele vor fi din conţinuturile parcurse până în acest moment, dar că anul acesta se va reveni la programele pentru examene existente înainte de pandemie, ceea ce înseamnă mai multă materie. În Dolj, aproximativ 9.000 de elevi sunt aşteptaţi la simulări. Notele obţinute nu vor fi trecute în catalog, decât dacă doreşte elevul, dar vor urma discuţii ulterioare pentru remedierea lipsurilor, acolo unde este cazul.

Conform calendarului aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, elevii de liceu susţin pe 6 februarie – proba scrisă la Limba și literatura română, pe 7 februarie susţin proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), iar pe 8 februarie vor da proba la alegere a profilului și specializării. La Evaluarea Naţională, calendarul aprobat este următorul: 6 februarie – proba scrisă – Limba și literatura română şi 7 februarie – proba scrisă la Matematică.

Mai mult de învăţat

La simulările de săptămâna viitoare, vor apărea materie în plus la fiecare disciplină, dar vor fi şi capitole exceptate. „Pentru susținerea examenului de bacalaureat s-a revenit la programele de examen în vigoare înainte de debutul pandemiei. La disciplina chimie, programa valabilă este cea aprobată prin OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016. Pentru simulări județene, subiectele vor fi elaborate din conținuturile parcurse la clasă până la această dată, conform programei. De exemplu, la disciplina chimie anorganică este exceptat conținutul ”Electroliza”, a precizat inspectorul şcolar de Chimie, Nicoleta Liţoiu.

Conţinuturi exceptate la Evaluarea Naţională

La Limba şi literatura română anumite conţinuturi vor fi exceptate la această simulare. Astfel, la simulare sunt exceptate temele: Elemente de construcție a comunicării: construcții impersonale; construcții cu pronume reflexive; construcții incidente; Realizări propoziționale ale funcțiilor sintactice. Şi la matematică va fi mai puţină materie. Vor fi exceptate subdomeniile: calcul algebric, ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii, corpuri geometrice: perpendicularitate, arii şi volume geometrice.

Ce trebuie să pregătească liceenii

Şi liceenii au mai puţină materie la română. Conform deciziilor inspectorilor şcolari vor fi exceptate la această evaluare: reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală, textul dramatic postbelic, limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii, perioada postbelică şi autorii canonici – Marin Preda, Nichita Stănescu, şi Marin Sorescu. La matematică vor fi patru tipuri de subiecte, în funcţie de specializare. Inspectorii de specialitate spun că la simularea judeţeană din februarie sunt exceptate două teme care au fost reintroduse în programul de examen începând de anul acesta. „Anul acesta pentru proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat este valabilă programa existentă înainte de pandemie, respectiv Ordinul 4430/2014. Astfel, sunt două capitole în plus faţă de anii anteriori. Este un capitol la Algebră-Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ şi la Analiză matematică este capitolul Aplicaţii ale integralei definite. Ceea ce se păstrează la fel ca şi în anii anteriori este structura subiectelor „, a precizat inspectorul şcolar de matematică,prof.  Tatiana Cîrstea.