Problemele la graniţa comună, dezbătute de şefii Poliţiilor de Frontieră din România şi Bulgaria

0
348

În data de 31.01.2023, la Ruse, a avut loc întâlnirea de lucru a şefilor autorităţilor cu atribuţii la frontieră din România şi Bulgaria în vederea identificării unor noi metode de cooperare, inclusiv pe segmentul fluidizării traficului la frontiere, precum şi discutării unor aspecte de interes privind punerea în aplicare a măsurilor compensatorii la frontiera internă comună în perspectiva aderării celor două țări la spațiul Schengen. 

Delegaţia Poliţiei de Frontieră Române a fost condusă de inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, domnul chestor de poliţie Victor-Stefan IVAŞCU, iar delegaţia Bulgariei de către directorul Direcţiei Generale “Poliţia de Frontieră”, doamna Rositsa DIMITROVA. De asemenea, la întâlnire au participat ofiţeri specializaţi în  misiunile operative ce vizează supravegherea frontierei, combaterea contrabandei și a criminalității transfrontaliere, precum și specialişti în relații internaționale din cele două state. 

În cadrul discuțiilor cu oficialii bulgari, şeful delegaţiei române, domnul chestor de poliţie Victor Ştefan Ivaşcu, şi-a exprimat deplina disponibilitate de a continua și consolida buna cooperare a Poliției de Frontieră Române cu structura omoloagă din Republica Bulgaria.

Cu ocazia întrevederii au fost vizate aspecte pentru identificarea şi punerea în aplicare a măsurilor compensatorii la frontieră internă comună după data aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, aspecte legate de identificarea unei abordări comune cu privire la desființarea controlului la frontiera româno-bulgară, organizarea controlului de-a lungul fluviului Dunărea, precum și alte probleme care sunt legate de supravegherea transfrontalieră și urmărirea transfrontalieră.

Astfel, în ceea ce priveşte acţiunile pentru prevenirea și combaterea fenomenului migrației ilegale, cele două delegaţii au convenit pentru continuarea colaborării prin mecanismele existente, vizând întărirea nivelului cooperării transfrontaliere și a schimbului de date și informații cu structurile similare din Republica Bulgaria, prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu, precum şi continuarea desfășurării de misiuni de patrulare comună cu autoritățile bulgare și, eventual, punerea în discuție a organizării unor întâlniri la nivel de experți, în vederea dezvoltării și eficientizării modului de desfășurare a acestor activități.

Cele două delegaţii au discutat aspecte care vor putea fi implementate în situația reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne, în conformitate cu prevederile Titlului III, cap. II din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului  din 9 martie 2016  cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

De asemenea, s-a constatat că legislația naţională în vigoare stabilește regulile/modul de lucru și situațiile în care structurile de poliție din ambele state (în conformitate cu legislația internă și în cadrul competențelor pe care le au), vor coopera în scopul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere.

Această întâlnire de lucru se înscrie în programul derulat de Poliţia de Frontieră Română în scopul intensificării relaţiilor de colaborare inter-instituţională internaţională în domeniul frontalier cu toate statele vecine în vederea asigurării securităţii frontierelor.