Directiva revizuită privind piețele instrumentelor financiare

0
442

România și alte 10 state membre au primit o solicitare din partea Comisie Europene de a pune integral în aplicare în cadrele lor naționale Directiva revizuită privind piețele instrumentelor financiare. Această directivă, împreună cu un regulament Uniunii Europene, a fost adoptată în urma crizei financiare cu scopul de a contribui la realizarea unor piețe financiare mai transparente, competitive și integrate în UE, pentru a asigura existența unui volum mai mic de tranzacții în afara piețelor reglementate și o mai mare protecție a investitorilor și consumatorilor și, nu în ultimul rând, pentru a spori stabilitatea financiară. 

             Directiva armonizează regimul de reglementare din UE în ceea ce privește cerințele organizatorice aplicabile pentru firmele de investiții, piețele reglementate, piețele întreprinderilor mici și mijlocii și serviciile de raportare a datelor. De asemenea, ea stabilește norme armonizate privind regulile de conduită în afaceri pentru serviciile de investiții, inclusiv în cazul stimulentelor, cerințelor de dezvăluire a informațiilor și normelor de guvernanță privind produsele. “Cu toate că termenul-limită inițial pentru transpunerea directivei a fost prelungit cu un an, de la 3 iulie 2016 la3 iulie 2017, statele membre în cauză nu au transpus integral sau nu au transpus deloc normele respective în legislația lor națională”, se precizează în comunicatul de presă al Comisiei Europene.

Comisia poate decide să trimită statele membre  în fața Curții de Justiție a UE

           În acest context, Comisia a solicitat ca Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania să pună integral în aplicare Directiva în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare.  Dacă măsurile de transpunere integrală a acestor directive nu sunt notificate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

Despre procedurile privind pachetul lunar de decizii

          Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. “Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere, 67 de avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie”, se mai spune în comunicat.