“Dar din dar se face Rai” – un proiect Erasmus plin de emoţie

0
150

În perioada 1 iunie 2018 – 31 mai 2019, Asociaţia CAROUSEL PROJECT din Craiova în parteneriat cu Asociatia Bokaya din Vidin, Bulgaria, au implementat, prin programul Erasmus+, un nou proiect pentu tineri: „Dar din dar se face Rai”, care a implicat în activităţi 32 de tineri români şi bulgari, precum şi 90 de vârstnici. Scopul a fost abilitarea tinerilor în valorizarea experienţei vârstnicilor pentru dezvoltarea lor personală, socială şi profesională şi pentru consolidarea unei societăţi active, prin încurajarea comunicării intergenerationale, la nivelul celor două regiuni implicate – Craiova şi Vidin. Rezultatele proiectului au fost făcute cunoscute de participanţi în şcoli şi licee din Craiova (România) şi Vidin (Bulgaria).

Prin activităţile derulate în cele două mobilităţi – din Vidin şi Craiova – cei 32 de tineri români şi bulgari au îndeplinit cu succes obiectivele propuse: creşterea nivelului de informare în soluţionarea problemelor de comunicare tineri-vârstnici; conştientizarea asupra privilegiului de a beneficia de dreptul la vot liber exprimat pentru o societate democratică şi o cetăţenie europeană asumată, drept pe care generaţiile vârstnice nu l-au avut; consolidarea compeţentelor de lucru prin arte combinate, prin realizarea unui ghid de bune practici pentru interacţiunea între generaţii.

În realizarea activităţilor din proiect şi diseminarea rezultatelor, alături de tineri s-au implicat 10 reprezentanţi ai unor instituţii de asistenţă socială şi organizaţii de tineret, autorităţi locale, 10 specialişti (psihologi, medici, asistenţi sociali), alţi colaboratori şi voluntari ai celo două asociaţii din Craiova şi Vidin.

Diseminarea rezultatelor s-a concretizat, între altele, şi în două sesiuni de informare şi dezbatere la Craiova şi Vidin, ce au avut ca impact conştientizarea tinerilor participanţi şi a comunităţii privind efectelor pozitive ale comunicării intergeneraţionale asupra tinerilor, în dezvoltarea lor socială/personală; conştientizarea tinerilor asupra drepturilor de a vota liber pentru o societate democraticăşi o cetăţenie europeană asumată; creşterea accesibilităţii tinerilor şi comunităţii la metode de comunicare prin artă; conştientizarea specialiştilor în privinţa efectelor pozitive ale acţiunilor de voluntariat asupra vârstnicilor. De asemenea, pe lângă promovarea rezultatelor proiectului şi creşterea vizibilităţii  programului Erasmus+, organizatorii au reusit sensibilizarea participanţilorşi a opiniei publice cu privire la problemele vârstnicilor şi nevoile de dezvoltare personală, socială, profesională a tinerilor.

Rezultatele au fost recomandate spre a fi utilizate ca model de bună practică pentru iniţiative similare în state europene care se confruntă cu aceleaşi probleme, pentru iniţiative naţionale sau europene în domenii relevante pentru tineri.