Tehnologii şi învăţământ profesional, la Liceul Tehnologic Auto Craiova

0
1061

Ieri, la Liceul Tehnologic Auto Craiova, s-a desfășurat Cercul pedagogic al cadrelor didactice din IPT pentru modulele din aria curriculară “Tehnologii, profilul Tehnic, domeniul: mecanică-transporturi”. A fost o dezbatere plină, în timpul căreia s-a discutat despre procesul instructiv – educativ al elevilor, în ceea ce priveşte învăţământul tehnologic şi profesional.

 Au fost mai multe secţiuni, toate îndreptându-se spre îndrumarea elevilor spre învăţământul tehnologic şi profesional. Sunt mai multe secțiunile ale  Cercului, pe care le vom prezenta:  Curriculum și didactică. Elemente inovative aplicate în procesul instructiv-educativ; Predarea modulelor din perspectiva abordării cross-curriculare;  Modalități de integrare a instrumentelor on-line în cadrul predării modulelor;  Funcționarea parteneriatelor școală-operatori economici-comunitatea locală. Modalități de dezvoltare a relațiilor parteneriale între școală și comunitatea locală pentru învățământul profesional și tehnic. Este un eveniment important pentru noi, la care a fost prezentă şi prof. Simona Ciulu, inspector pentru învăţământul tehnologic şi profesional, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj”, a precizat prof. Nicoleta Troanţă, director al Liceului Tehnologic Auto Craiova.