Dunărea, peste cota de inundaţie la Bechet

0
589

Dunărea se situează peste cota de atenţie la staţiile hidrometrice Gruia şi Calafat şi peste cota de inundaţie la s.h. Bechet. Conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul fluviului la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), a fost în scădere până la valoarea de 10.200 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii martie (6.700 mc/s). În schimb, a fost în creştere la Gruia, Calafat şi Bechet.

SONY DSC

În următorul interval, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform prognozei  INHGA-CNPH, va fi în scădere la valoarea de 10.100 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii martie. Apoi, pentru intervalul 1–5 aprilie a.c., se estimează că va ajunge la valoare de 9.900 mc/s, urmând să crească de 10.100 mc/s în ultima zi din interval, peste media multianuală a lunii aprilie (7.900 mc/s).

Conform informaţiilor preluate de la observatorul ABA Jiu, în punctul de trecere a frontierei România-Bulgaria calea de acces spre feribot era ieri inundată pe o lungime de 10 metri, cu o lăţime de 20 metri şi o înălţime a lamei de apă de 10-15 centimetri. Circulaţia este permisă pentru toate categoriile de autovehicule.

Din momentul instituirii codului portocaliu, conducerea ABA Jiu a dispus intrarea în dispozitiv  de alertă hidrologică şi a trecut la luarea tuturor măsurilor de monitorizare permanentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice.

Măsuri pentru monitorizarea nivelurilor şi debitelor pe fluviul Dunărea

S-au luat măsuri pentru monitorizarea nivelurilor şi debitelor pe fluviul Dunărea la staţiile hidrometrice din arealul vizat, mărind frecvenţa de citire şi transmitere a datelor privind evoluţia fenomenelor hidrometeorologice cu periodicitatea stabilită în conformitate cu mărimile caracteristice de apărare, potrivit instrucţiunilor I.N.H.G.A şi a Ordinului Comun MMP/ MAI nr 1422/192//2012 în flux rapid până când nivelurile vor scădea sub cotele de apărare.

Pe sectoarele  neîndiguite, ABA Jiu este pregătită să acţioneze cu formaţii de intervenţie operativă ale SGA Dolj şi SGA Mehedinţi, împreună cu CLSU prin Serviciile de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă ale localităţilor riverane Dunării, în eventualele intervenţii operative de interes local. Potrivit ABA Jiu, pe sectorul de Dunăre aferent judeţului Dolj sunt supuse riscului de inundaţie toate zonele cuprinse între dig şi mal pe sectoarele îndiguite, iar pe sectoarele neîndiguite toate zonele aflate în albia minoră a fluviului.

Întreaga activitate privind acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor se desfăşoară sub directa coordonare şi îndrumare a conducerii ABA Jiu, prin  SGA Dolj şi SGA Mehedinţi, în permanentă colaborare cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj, respectiv Mehedinţi şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj, respectiv Mehedinţi.