Universitatea din Craiova semnează 48 de contracte pentru proiecte de cercetare

0
82

Conducerea Universităţii din Craiova va semna luni, 3 februarie, contractele de cercetare pentru 48 de proiecte declarate câştigătoare în urma unei competiţii interne. Prima competiţie de acest gen din istoria instituției – sesiunea 2013-2014 – a fost lansată în luna noiembrie a anului trecut.

De altfel, aceasta este şi o premieră pentru toate universităţile din România. Scopul acesteia este să sprijine activitatea tinerilor cercetători (cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi), să formeze grupuri de cercetare interdisciplinară, să asigure creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a universităţii şi a capacităţii sale de a candida la instrumente de finanţare a cercetării, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.

Bugetul total alocat acestei competiţii a fost de circa 700.000 lei, fondurile provenind din veniturile proprii ale universităţii. În total, au fost depuse 71 de proiecte, dintre care 17 proiecte de cercetare interdisciplinară şi 54 de proiecte de cercetare avansată. În urma procesului de evaluare, realizat de comisii special constituite, au fost declarate câştigătoare 48 de proiecte propuse de cadre didactice de la toate cele 10 facultăţi ale universităţii, astfel: 10 proiecte de cercetare interdisciplinară, fiecare având un buget de 24.000 lei; 38 proiecte de cercetare avansată, fiecare cu un buget de 12.000 lei.

Acestea se vor derula pe o perioadă de un an şi îşi propun ca rezultate publicarea de articole în reviste indexate ISI, în reviste indexate în baze de date internaţionale, participarea la conferinţe internaţionale de prestigiu, publicarea de cărţi, realizarea de brevete/produse cu drept de proprietate intelectuală etc.