Un nou sediu de eliberare a actelor de identitate, în Dolj, la Desa

0
116
Începând cu data de 01.10.2021, în localitatea Desa, în locaţia ce aparţine Primăriei Desa, situată în str. “Prinţul Obrenovici” nr.30, se deschide ghişeu de
evidenţă a persoanelor, care va funcţiona patru zile lucrătoare pe săptămână ( excepţie
făcând ziua de miercuri ) cu program între orele 08.30-15.30, atât pentru primiri , cereri , cât și pentru eliberarea actelor de identitate. Prin deschiderea acestui ghișeu, Consiliul Județean Dolj, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj și Primăria Desa doresc să ofere o oportunitate persoanelor din localitatea Desa care au nevoie de acte de identitate, reducând timpul alocat pentru depunerea cererilor, ridicarea actelor de identitate
și costurile aferente. Ghișeul este deservit de personalul angajat la Serviciul public de specialitate din localitatea Desa, va funcționa sub directa coordonare a Direcţiei Publice
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj și va contribui la pregătirea
funcționării autonome a Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Desa, Serviciu ce a fost înființat prin hotărârea nr.26/2017 a Consiliului Local Desa.