De mâine, la Calafat, se eliberează acte de înmatriculare a autovehiculelor

0
1224

Luna octombrie aduce cu ea noutăţi în ceea ce priveşte diminuarea birocraţiei, pentru eliberarea unor documente. Cel mai bun exemplu este cel care se referă la emiterea actelor privitoare la înmatricularea autovehiculelor. În acest sens, începând cu 1 octombrie, cei din Calafat şi localităţile arondate vor  beneficia de un nou serviciu, fără să mai facă deplasarea la Craiova.

Începând cu 1 octombrie, birocraţia va mai scădea, în ceea ce priveşte eliberarea unor documente. “  Din prima zi a lunii viitoare,  în municipiul Calafat va functiona un sediu secundar  al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule, din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj.  Cetăţenii  din municipiul Calafat şi din localităţile apropiate vor avea posibilitatea de a solicita la ghiseul sediului secundar următoarele operaţiuni: înmatricularea vehiculelor; transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculelor; radierea vehiculelor; eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare; eliberarea unor noi plăcuţe cu numere de înmatriculare în cazul pierderii, furtului, deteriorării; păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare; eliberare autorizaţii provizorii”, a precizat comisar de poliţie  Maria Vasile, şef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule Dolj. În cazul în care la înmatriculare se solicită o combinaţie preferenţiala a numărului de înmatriculare, solicitantul va comunica lucrătorului combinaţia dorită cu recomadatea verificării prealabile a disponibilităţii combinaţiei folosind linkul: https://www.drpciv.ro/drpciv-forms/plate-number. La depunerea documentaţiei pentru operaţiunile de mai sus, solicitanţii vor ataşa dovada plăţii reprezentând contravaloarea certificatului de înmatriculare – 49 lei sau autorizaţiei provizorii  – 13 lei) folosind următoarele  modalităţi de plată: virament, mijloace de plata online, www.ghişeul.ro. Nu se poate încasa numerar la ghişeu contravaloarea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei provizorii. Pot fi încasate doar următoarele  sume reprezentând contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare/provizorii. Plăcuţele cu numere de înmatriculare/provizorii, certificatele de radiere, documentele de înmatriculare, dovezile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare nu vor fi eliberate în aceeaşi zi în care a fost făcută solicitarea. Eliberarea acestora va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare din mun. Calafat conform programului de lucru. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în ziua în care ar fi trebuit să ridice plăcuţele cu numere de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculului, dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, acestea vor trebui solicitate şi vor fi eliberate la sediul principal al serviciului din municipiul Craiova.

Alte beneficii

Nu este singura noutate, Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, venind şi cu alte precizări. Astfel, începând cu data de 1 octombrie, plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi premise vor putea fi achitate, astfel: tarifele reprezentând contravaloarea:  certificatelor de înmatriculare, autorizaţiilor de circulaţie provizorie, permiselor de conducere, se vor încasa exclusive în CONT BCR :RO94RNCB0082000367331018, beneficiar: Regia Autonomă – AdministraţiaPatrimoniuluiProtocolului de Stat, utilizândmijloacele de plată: virament,  mijloace de plată online, Sistemul naţional electronic de plată online (S.N.E.P) – ghişeul.ro, POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente  – în curs de operaţionalizare. Contravaloarea documentelor sus-menţionate nu se mai poate achita la ghişeu.Tarifele aferente confecţionării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferential sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare se vor achita în conturile trezoreriei, prin  virament; mandate poştal, numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere ş iînmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului sau la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului , în condiţiile legii.