S-a stabilit programul susţinerii corigenţelor

0
50
Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit , pentru anul şcolar 2019 – 2020, perioada de desfîşurare a examenelor de corigenţă, pentru învăţământul preuniversitar.
 Intervalul în care are loc susţinerea examenelor de corigenţă a fost stabilit între 1 – 17 iulie pentru toate clasele din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, precum şi pentru clasele de stagii de pregătire practică, şcoala postliceală şi de maiştri. Elevii din clasa a VIII-a , care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX- a pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, conform metodologiei în vigoare. Cei care nu s-au prezentat sau nu au promovat vor fi declaraţi repetenţi. Elevii din clasele terminale de liceu, care au promovat corigenţa, se pot înscrie pentru Examenul Naţional de Bacalaureat, în sesiunea august – septembrie 2020, în perioada 20 – 27 iulie. Cei din clasele terminale ale liceului, învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică, care au trecut peste examen în perioada 1 – 17 iulie, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, în sesiunea de toamnă din 2020. În cazul în care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul celor nepromovate, se organizează o sesiune specială, în ultima săptămână de cursuri.