Campanie de verificare a muncii cu zilierii

1
729

Este în plină desfăşurare Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, desfăşurate de către zilieri, perioada de efectuare a controalelor fiind 28 septembrie – 2 octombrie. Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj a demarat deja acţiunile, iar, după primele două zile, au fost observate mai multe deficienţe.

În exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, desfăşurate de către zilieri, stabilite prin lege, se regăsesc mai multe aspecte, care trebuie verificate de inspectorii de muncă: sustragerea beneficiarului de la obligaţia de a achiziţiona şi completa registrul de evidenţă a zilierilor; înţelegerea dintre beneficiar şi zilier, în urma căreia acesta din urmă prestează activitatea fără a fi înregistrat în acte; nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legale referitoare la durata activităţii ocazionale; folosirea în mod ilegal a forţei de muncă zilieră; asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a zilierilor, de către beneficiari; utilizarea corectă a echipamentelor de muncă şi a celor individuale de protecţie, puse la dispoziţia angajaţilor, de către angajatori, etc. Grupul ţintă al Campaniei îl reprezintă agenţii economici la care se prestează muncă ocazională, în domeniile prevăzute de lege: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, agricultură, zootehnie, spectacole, manipulări de mărfuri, întreţinere şi curăţenie, etc.

Peste 2.700 de zilieri, de la începutul anului

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj este în plină desfăşurare a campaniei. „Avem echipe pe teren, care vor verifica respectarea legii în domeniu. În primele două zile, au fost controlaţi şapte agenţi economici, trei dintre ei neavând angajaţi temporar, iar la celelate patru societăţi comerciale lucrează 66 de zilieri. Au fost constatate şi câteva deficienţe: nedepunerea registrelor de evidenţă în termenul legal, iar 15 salariaţi au avut mai mult de 90 de zile lucrate. De asemenea, pe Securitate şi Sănătate în Muncă, la unul dintre angajatori a fost găsit un salariat care nu purta echipamentul de muncă, iar  alt agent economic nu a adus la cunoştiinţa angajaţilor riscurile la care se expun. Toţi cei depistaţi sunt pasibili de sancţiuni contravenţionale. Noi vom continua aceste monitorizări, nu numai în timpul campaniei naţionale. De asemenea, vor fi derulate verificările de rutină şi în alte domenii, inclusiv cele de noapte, în care suntem ajutaţi şi de jandarmi”, a declarat  Cătălin Tiberius Mohora, inspector şef al ITM Dolj. De la apariţia legii, în 2011, în Dolj au fost înregistrate 19.560 de persoane distincte angajate ca zilieri, iar , de la începutul acestui an, 2.734.

Prevederi legale

Legea este clară pentru cei care angajează salariaţi pentru munci ocazionale. Astfel, remunerarea zilierilor nu poate fi făcută sub salariul minim pe economie, iar banii pot fi încasaţi, de către angajaţii temporar, la sfârşitul zilei de muncă, la sfârşitul săptămânii sau la terminarea lucrării pentru care au fost angajaţi, plata putând fi făcută atât cash, cât şi pe card. Zilierii nu sunt asiguraţi CAS, doar impozitul pe venit li se opreşte, fiind plătit de către angajator, cel care este obligat să facă instruirea de securitate şi sănătate în muncă şi acordarea de echipamente de protecţie. O persoană trebuie să lucreze minimum o zi, ca angajat temporar, dar nu mai mult de 12 ore, şi nu poate depăşi 90 de zile , într-un an calendaristic, la acelaşi beneficiar. Cei care nu respectă legislaţia din domeniu sunt sancţionaţi contravenţional cu amenzi între 6.000 – 20.000 de lei.

1 COMENTARIU

Comments are closed.