Primarii primesc de alegeri peste două miliarde lei, prin rectificare

0
100

Primarii primesc de alegeri, la a doua rectificare bugetară, care urmează să fie aprobată săptămâna aceasta, peste 1,16 miliarde lei, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA, la care se adaugă încă 1 miliard lei prin Programul Naţional de Dezvoltare Lolală (PNDL) şi circa 100 de milioane lei pentru investiţii în cămine culturale şi săli de sport, prin tăierea cofinanţării fondurilor UE. Sumele alocate prin proiectul de rectificare bugetară sunt cu mult peste cele prevăzute la rectificările din 2013, când Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a primit circa 600 de milioane lei la prima rectificare, dar a pierdut peste 300 de milioane lei la a doua rectificare. De asemenea, anul trecut autorităţile locale au primit sume derizorii la rectificare, în principal pentru plata persoanelor cu handicap. Prin a doua rectificare bugetară din acest an, din suma totală de 1,16 miliarde lei pe care primăriile o vor încasa prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale în ultimele trei luni, 50,6 milioane lei sunt alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, 194,5 milioane lei sunt pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, 542 milioane lei sunt distribuite ca urmare a „solicitărilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”, iar 380 milioane lei sunt pentru „echilibrarea bugetelor locale”, conform proiectului de rectificare.

Suplimentarea fondurilor este argumentată, în document, prin necesitatea asigurării sumelor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului. În ceea ce priveşte bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, condus de Liviu Dragnea, acesta creşte, per sold, cu 575,2 milioane lei. Principalele influenţe se regăsesc însă la PNDL, prin care sunt finanţate proiectele autorităţilor locale, cu o alocare suplimentară de peste un miliard de lei, la Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat prin Compania Naţională de Investiţii, cu un plus de 83,6 milioane lei. Diminuări de sume sunt la cofinanţarea programelor din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu un minus de 950 milioane lei.

Banii vor putea fi folosiţi şi pentru acoperirea pierderilor din sistemul de termoficare

Sumele defalcate din TVA alocate autorităţilor locale la prima rectificare bugetară, în cuantum de 600 milioane lei, vor fi folosite inclusiv pentru acoperirea pierderilor rezultate din serviciul public de distribuţie a energiei termice pentru populaţie, conform ordonanţei pregătite de Guvern. Ordonanţa reglementează a doua rectificare bugetară din acest an, dar completează şi destinaţia unor fonduri acordate la prima rectificare, din vara acestui an. Documentul stabileşte, astfel, că 600 milioane lei care au fost alocaţi din sume defalcate din TVA, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, pot fi folosiţi în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la 30 septembrie 2014, dar şi pentru achitarea sumelor aprobate, până la aceeaşi dată, prin hotărâre a consiliului local, dar nedecontate, pentru acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat.  Operaţiunea va fi efectuată prin derogare de la Legea privind finanţele publice locale, care stabileşte că sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale trebuie să fie repartizate pe judeţe pe baza unor criterii, precum capacitatea financiară determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor şi suprafaţa judeţului.

3,6 miliarde lei se taie de la cofinanţarea proiectelor

Guvernul taie, prin a doua rectificare bugetară din acest an, aproape 4 miliarde lei (circa 900 de milioane euro) din cheltuielile bugetului de stat prin care sunt cofinanţate proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare, din care peste un miliarde lei de la autostrăzi. Din cele 3,9 miliarde lei luate de la proiectele cu fonduri UE, peste un miliard de lei va fi tăiat de la Secretariatul General al Guvernului, care gestionează, prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, marile proiecte de infrastructură, în principal construcţia de autostrăzi. În acelaşi timp, Guvernul anticipează deja o diminuare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat, cu 1,47 miliarde lei, respectiv la taxa pe valoarea adăugată (unde rezultă un minus de 813,1 milioane lei la bugetul de stat după ce Guvernul va transfera însă 1,16 miliarde lei din această resursă către bugetele locale), venituri nefiscale (471,2 milioane lei), sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate (305,7 milioane lei), taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (94 milioane lei). Din sumele prezentate rezultă că Executivul reduce cu 3,6 miliarde lei banii alocaţi cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri UE nerambursabile, întrucât din cele 3,9 miliarde lei circa 305 milioane lei reprezintă nerealizări din sume primite de la UE.

Bugetul Educaţiei scade, dar de fapt creşte

Bugetul de stat al Ministerului Educaţiei este redus cu 34 milioane lei la a doua rectificare bugetară, dar în cadrul bugetului general consolidat banii alocaţi în plus pentru educaţie reprezintă 134,4 milioane lei, transmit reprezentanţii Guvernului. Conform sursei citate, în cadrul bugetului Ministerului Educaţiei vor fi operate o serie de modificări: un minus de 1,8 milioane lei cheltuieli de personal (urmare a scăderii CAS) şi un plus de 1,8 milioane transferuri către universităţi, 3 milioane lei sume necesare modernizării instalaţiilor staţiei de tratare a deşeurilor radioactive (ELI), 3 milioane lei cheltuieli cu transportul studenţilor şi 10 milioane lei cheltuieli de investiţii. În acelaşi timp, însă, vor fi tăiate 50 milioane lei pentru proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile (FEN). Executivul mai susţine că tot pentru educaţie vor fi alocate, prin intermediul bugetelor autorităţilor publice locale (sume defalcate din TVA), 56,82 milioane lei pentru salarii în învăţământul preuniversitar, 77,89 milioane lei pentru plata titlurilor executorii în învăţământul preuniversitar, 5,28 milioane lei pentru salarii plus plata titlurilor executorii în învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, fiind majorate, cu 28,4 milioane lei, şi sumele pentru învăţământul superior de stat, pentru plata titlurilor executorii.

La Sănătate, banii merg către programele naţionale, salarii şi serviciile de ambulanţă

Pentru Ministerului Sănătăţii, Guvernul arată că vor fi tăiate 3,3 milioane lei la cheltuieli de personal, urmare a reducerii CAS, 60 milioane lei reprezentând contribuţia de sănătate pentru pensionari, diminuată la solicitarea ordonatorului principal de credite, şi 348,4 milioane lei reprezentând reducerea transferurilor de echilibrare a Fondului de sănătate, ca urmare a creşterii gradului de colectare a veniturilor acestui Fond din contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, faţă de nivelul estimat iniţial la elaborarea bugetului pe 2014 (venituri din taxa clawback mai mari decât cele estimate). În acelaşi timp vor fi alocaţi 119,4 milioane lei pentru programele naţionale de sănătate (HIV, oncologie, TBC), finanţarea drepturilor salariale ale personalului din spitalele aflate în reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi activităţii serviciilor de ambulanţă, 15 milioane lei pentru reabilitare maternităţi, 3,84 milioane lei pentru măsuri prevenire Ebola, 8,9 milioane lei pentru finanţarea centrelor de permanenţă şi 0,75 milioane lei pentru cheltuieli de capital.