A început competiţia naţională „Şcoala altfel”

0
120
Programul naţional „Şcoala altfel”, iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care unităţile de învăţământ sunt încurajate să îşi promoveze cele mai bune activităţi, se arată de un real succes. Toate şcolile pot participa la un concurs naţional, prin care vor fi premiate cele mai bune proiecte, iar Doljul nu face excepţie.
În conformitate cu legislaţia, privind structura anulului şcolar 2018 – 2019, Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare, în timpul anului şcolar, şi poate fi derulat pe baza unei planificări, ce rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ. „Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va selecta, pentru etapa naţională, cîte o singură activitate, pentru fiecare din următoarele domenii educative: cultural, artistic, tehnic, ştiinţific, sportiv, cetăţenie democratică şi responsabilitate socială, educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi protecţia mediului, abilităţi de viaţă (inclusiv educaţie rutieră, reacţii corecte în caz de cutremur, inundaţii, incendiu, etc.), consiliere şi orientare. Etapa naţională este organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Învăţământ Primar şi Gimnazial”, a precizat prof.  Simona Chiriţă,  inspector pentru activităţi extraşcolare, în cadrul ISJ Dolj. Activităţile postate pe site-ul MEN vor putea fi vizionate şi votate de vizitatorii site-ului, în perioada 22 – 28 iunie 2019. Evaluarea activităţilor propuse de inspectoratele şcolare se va face de către o comisie aprobată de Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Coordonarea Competiţiilor Şcolare în anul de învăţământ 2018 – 2019. Printre criteriile de evaluare se regăsesc coerenţa scop – obiective – rezultat; caracterul interdisciplinar al activităţii; abordarea inovativă; creativitatea şi originalitatea (evitarea dimensiunii formale a activităţii desfăşurate, produse originale ale activităţii, conţinut interesant şi stimulativ, ş.a.m.d.), etc.