Asigurarea obligatorie RCA nu poate fi înlocuită de asigurarea facultativă CASCO

0
315

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a anunţat printr-un comunicat că asigurarea obligatorie RCA nu poate fi înlocuită de asigurarea facultativă CASCO, pentru simplu motiv că riscurile pe care le acoperă acestea sunt diferite.

RCA plăteşte despăgubiri terţilor păgubiţi de asiguratul RCA. Astfel, RCA este o asigurare de răspundere civilă, în baza căreia asigurătorul care a emis poliţa RCA plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul pentru care s-a încheiat acea asigurare RCA. Societatea de asigurare nu plăteşte nici un fel de despăgubiri proprietarului vehiculului vinovat, în baza asigurării RCA a acestuia.

CASCO plăteşte despăgubiri asiguratului Casco. Astfel, CASCO este o asigurare de bunuri, în baza căreia asigurătorul plăteşte despăgubiri proprietarului vehiculului asigurat CASCO pentru furtul/daunele materiale produse la acest vehicul, indiferent dacă daunele au fost sau nu provocate de vehiculul respectiv. Deci, asigurarea CASCO nu despăgubeşte terţe persoane (ca în cazul RCA), ci numai pe proprietarul vehiculului asigurat CASCO.

Mai mult decât atât, caracterul obligatoriu al asigurării împotriva cazurilor de răspundere civilă prin accidente de vehicule este impus prin  Directivele europene în materie, ceea ce înseamnă că o eventuală eliminare a obligativităţii acesteia ar pune România în situaţia de a fi sancţionată de Comisia Europeană cu “infringement”. În plus, asigurătorii care doresc să vândă asigurări obligatorii RCA trebuie să îndeplinească o serie de condiţii specifice pentru a fi autorizaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în acest sens, condiţii prevăzute de asemenea în directivele europene şi care nu sunt impuse societăţilor care practică numai asigurări facultative CASCO.

Astfel, orice proprietar de vehicul are obligaţia să deţină o asigurare RCA, indiferent dacă încheie sau nu o asigurare facultativă CASCO pentru acelaşi vehicul, iar această obligaţie este aplicabilă nu numai persoanelor fizice şi juridice române, ci şi persoanelor din Spaţiul Economic European care deţin vehicule. (realitatea.net)