Bani europeni pentru pregătirea elevilor

0
147

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR) informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AMPOR) a lansat apelurile de proiecte aferente Axei Prioritare 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale – din cadrul POR 2014 – 2020. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este parte în proiect, transmiţând, către instituţiile şcolare din sistem, toate datele referitoare la program.

 Proiectul are foarte mulţi bani europeni alocaţi, pe mai multe componente: Învăţământ preşcolar şi antrepreşcolar (alocare regională în valoare de 10,228 milioane de euro); Învăţământ obligatoriu (9,594 milioane de euro); Învăţământul profesional şi tehnic (2,289 milioane de euro), depunerea cererilor de finanţare putând fi depusă, prin utilizarea sistemului electronic MY SMIS, în perioada 04.01.2018 – 04.05.2018. „Beneficiarii eligibili, care pot depune aplicaţii în cadrul celor trei secţiuni, sunt unităţile administrativ – teritoriale şi instituţii ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţilor publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local,  care derulează proceduri de achiziţii publice, având personalitate juridică”, a precizat prof.  Ani Drăghici, inspector pentru proiecte educaţionale, în cadrul ISJ Dolj. Investiţiile eligibile vizează construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale. Ajutorul financiar nerambursabil este de maximum 98% din cheltuielile sustenabile ale proiectului, iar valoarea minimă a proiectului este de 100.000 de euro. „La stabilirea valorii maxime elegibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea de 7.700 de euro/participant direct la procesul educaţional, respectiv încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională, subiect al cererii de finanţare. Persoana de contact, din cadrul ADR Sud – Vest Oltenia, este Simona Covrescu, şef Compartiment comunicare, informare, promovare, la nr. de telefon 0251/411.869 sau la adresa de email simona.covrescu@adroltenia.ro”, a mai menţionat prof. Ani Drăghici.