Până la finele acestei luni, 2750 de rentieri sunt aşteptaţi la APIA Dolj

0
225

Pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de 31 august 2018, personal ori prin mandatar la Centru judeţean al APIA Dolj. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. „Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2017poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la APIA Centru judeţean Dolj, până la data limită 15.10.2018, a cererii de moștenitor”, a explicat Sorin Răducan, directorul executiv al APIA Dolj.

Pâna la acest moment, s-au vizat un numar de 1651  carnete

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusive în caz de deces, către moștenitorii acestora.  „La nivelul județului Dolj, pentru anul 2018, s-au generat si transmis  invitatii pentru un numar de 2750 rentieri. De asemenea, facem precizarea că pâna la acest moment, s-au vizat un numar de 1651  carnete. Totodată au fost înregistrate și cereri de reanalizare a vizei de rentă viageră”, a mai spus Sorin Răducan.