Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul Zilei Imnului Naţional al României

0
180

„Astăzi, celebrăm Ziua Imnului României, în respect faţă de trecut, faţă de eroii noştri şi faţă de identitatea noastră naţională. Indisolubil legat de importantul episod istoric al Revoluţiei de la 1848, «Deşteaptă-te, române!» reprezintă chemarea care ne-a însoţit, de atunci, pe tot parcursul devenirii noastre ca popor, fiind imbold mobilizator în toate marile momente, în care ne-am dobândit independenţa, unitatea, libertatea.

După aproape 170 de ani, mesajul său rămâne la fel de actual, cerând acţiune hotărâtă şi imediată pentru împlinirea aspiraţiilor întregii naţiuni, dar şi vigilenţă necontenită pentru apărarea valorilor în care credem şi a drepturilor cucerite prin luptă, deseori cu un preţ dureros. Drepturi precum cele câştigate, cu jertfe, în Decembrie 1989, când «Deşteaptă-te, române!», cântecul născut în zile de revoluţie, a fost cântecul unei alte generaţii ridicate împotriva nedreptăţii.

A fost momentul din care, în spiritul îndemnului din versurile imnului, ne-am reconfigurat destinul, iar astăzi România este un stat democratic, un membru respectat al Uniunii Europene.

Ziua Imnului Naţional al României îmi oferă prilejul ca, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, să transmit tuturor craiovenilor şi doljenilor cele mai bune gânduri ale noastre, alături de expresia întregii consideraţii”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.Ziua Imnului National (4)