Studenţi ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova, premiaţi în cadrul unui proiect european

0
358

În cadrul proiectului POCU/626/6/13/132662 cu titlul ”Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică” desfășurat în parteneriat între Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept – Beneficiar și BaroulDolj – Partener,  cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 , cu o valoare de 4.348.459,50 lei, subactivitatea A 3.7, presupune premierea a 200 de membri ai grupului-țintă (100 în primul an de implementare; 100 în cel de-al doilea an de implementare) cu cele mai bune rezultate obținute prin participarea la programe de învățare prin experiență practică (stagii de practică) la potențiali angajatori din domeniul drept și administrație publică, licență și master, în urma unei evaluări realizate după o metodologie transparentă și nediscriminatorie de evaluare.

Pentru realizarea subactivității, s-a elaborat procedura de premiere, s-a efectuat evaluarea și au fost stabiliți cei 100 de studenți care vor primi, în urma activităților desfășurate în anul I de implementare a proiectului, premiile în valoare de 1.500 lei/persoană. Procedura privind premierea a 200 de membri ai grupului-țintă cu cele mai bune rezultate obținute prin participarea la programe de învățare prin experiență practică (stagii de practică) a fost elaborată în conformitate cu Metodologia și Planul de lucru al proiectului, respectând principiile de nediscriminare, transparență și egalitate de șanse.” Capitolul I al Procedurii a definit cadrul conceptual, misiunea și obiectivele procedurii, în timp ce în capitolul al II-lea au fost stabilite principiile generale și specifice de evaluare și premiere a stagiilor practice ale studenților, care au cuprins aspectele ce au vizat evaluarea lunară, semestrială și anuală a studenților. Cel de-al III-lea capitol al procedurii a prezentat criteriile pe baza cărora au fost desemnați cei 100 de studenți/ciclu universitar (200 în total) din grupul-țintă pentru a beneficia de un premiu în valoare de 1.500 lei/student. Procedura a fost aprobată în cadrul ședinței tehnice, iar un extras din aceasta a fost încărcat pe site-ul proiectului. Rezultatele premierii în cadrul activității A 3.7. au fost afișate pe siteul proiectului și transmise pe mail fiecărui student, împreună cu pașii de urmat pentru a putea intra în posesia bursei. Premierea următorilor 100 de studenți se va realiza în conformitate cu Graficul Gantt al activităților, în luna august 2022. Astfel, s-a realizat unul dintre rezultatele proiectului, în procent de 50%, respectiv premierea a 100 de studenți participanți la stagiile de practică în cadrul acestui proiect”, a precizat prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu, manager de proiect.