Comunicarea eficientă – „cheia” predării orelor de curs

0
157
 Profesori din Dolj sunt participanţi la  un curs de pregătire , în cadrul unui proiect european, destinat dezvoltării unui învăţământ de calitate. Programul are susţinere financiară din partea Uniunii Europene.
Peste 200 de profesori din Dolj participă la cursul „Comunicare eficientă pentru un climat propice învăţării”. Acesta se adresează  cadrelor didactice care fac parte din „grupul ţintă” al proiectului „Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”, implementat în perioada 22 mai 2018 – 21 mai 2021, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Capital Uman”. Programul  este organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie (IDEE), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj, şi urmăreşte creşterea numărului de copii care iau parte la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, scăderea ratei abandonului şcolar sau a părăsirii timpurii a şcolii. Participanţii sunt împărţiţi în 12 grupe, fiecare fiind formată din 25 de profesori din unităţile de învăţământ unde se desfîşoară proiectul: Argetoaia, Botoşeşti – Paia, Braloştiţa, Cetate, Craiova (Liceul „Traian Vuia”, Liceul „Matei Basarab”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”), Greceşti, Ghindeni şi Teasc.
Provocare pentru cadrele didactice
Proiectul este în plină desfăşurare, şapte grupe însuşindu-şi noţiunile teoretice. „Cursul „Comunicare eficientă pentru un climat propice învăţării” a reprezentat, pentru majoritatea cursanţilor, imboldul de a descoperi, în primul rând, comunicarea cu sine şi, din acest punct de vedere, comunicarea cu ceilalţi. Profesorii au identificat conceptul de comunicare eficientă, barierele ce pot apărea în comunicare, tipurile de climat şcolar, din perspectiva managementului instituţional, dar şi cum să gestioneze situaţiile de criză”, a precizat prof.  Ani Drăghici, coordonator de proiect, inspector de proiecte educaţionale în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. De asemenea, în cadrul programului, participanţii au fost provocaţi să aplice noţiunile teoretice în diverse activităţi individuale sau de grup: jocuri, fişe de lucru şi proiecte. Toate au reprezentat doar câteva repere esenţiale în reorganizarea viitoarelor ore de curs cu elevii, activităţi , care să devină atractive pentru copii, unele ce pot prezenta interes din partea acestora, pentru implicare şi obţinere de rezultate, dar şi care să elimine absenteismul şi abandonul şcolar. „O echipă de experţi va monitoriza, în perioada următoare, activitatea fiecărui cursant al primei grupe şi, în acelaşi timp, va oferi suportul necesar implementării proiectelor didactice, în fiecare din cele unsprezece şcoli înscrise în proiect” , a mai spus Ani Drăghici.