Anul şcolar, aproape de final

0
137
Ne aflăm in perioada premergătoare finalizării cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a I şi a XIII-a, în vederea desfăşurării   Evaluării Nationale şi a Examenului de Bacalaureat. În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, în teritoriu, o Notă Telefonică, prin care sunt trasate direcţiile de acţiune în perioada imediat următoare.
  Conform acesteia, în concordanţă cu Metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în toate unităţile de învăţământ  încheierea situatiilor finale trebuie să se facă aşa cum prevede legislaţia . De asemenea, în vederea asigurării dreptului de participare la examenele nationale, elevii şi părintii acestora vor fi corect informaţi, în conformitate cu legislaţia in vigoare, referitor la modul de desfăşurare a examenelor nationale, la rolul acestora, precum şi la faptul că orice absolvent de clasa a VIII-a şi orice absolvent de clasa a XII-a I  şi a  XIII-a are dreptul să se înscrie pentru susţinerea examenelor.  Înscrierea candidaţilor pentru Evaluarea Nationala se face la secretariatele unităţilor de învaţamânt pe care aceştia le-au absolvit, in perioada prevăzuta de calendarul examenului; pentru candidaţii din seria curentă, înscrierea se face de către secretarii unităţilor de învăţamânt, în conformitate cu evidenţele şcolii, iar pentru candidaţii din anii precedenţi, înscrierea se face de catre secretariatul unităţii de învătământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia. Se vor verifica măsurile întreprinse la nivelul unităţii de învaţământ pentru organizarea examenelor nationale 2019.