Reading Drama Book – Theater, la prima întâlnire

0
680

Liceul “Voltaire” din Craiova a participat, în perioada 7 – 11 ianuarie 2019, la prima întâlnire de proiect intitulată Reading Drama Book – Theater, organizată la Izmir, Turcia De Özel İzmir Oğuzhan Özkaya Ortaokulu, fiind prima reuniune din cadrul proiectului  Erasmus+ ”Educated and Active Citizenship”, proiect care reuneşte parteneri din şase ţări – Agrupamento de Escolas Dr Flávio Gonçalves Póvoa de Varzim (Portugalia), Liceul “Voltaire” din Craiova (România), IES López de Arenas, Marchena (Spania), ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A.VOLTA“, FRANCAVILLA AL MARE (Italia), OZEL YAREN OZKAYA ORTAOKULU, Yelki (Turcia), GYMNASIO VOLOU, ΒΟΛΟΣ (Grecia)

Prin acest proiect de parteneriat strategic între şcoli Erasmus + ne propunem să sprijinim dezvoltarea, transferul şiimplementareade practici inovatoare, de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, învăţării reciproce la nivel european. Obiectivele proiectului care vizează elevii privesc dezvoltarea abilităţilor de lectură, stimularea creativităţii, motivarea pentru descoperirea literaturii naţionale prin metode de predare transcurriculare. Obiectivele care vizează profesorii se referă la schimbul de experienţă şi bune practici prin cooperare europeană.

29 de elevi şi 12 profesori din instituţiile şcolare partenere

Pe parcursul acestei săptămâni, 29 de elevi şi 12 profesori din instituţiile şcolare partenere au desfăşurat activităţi de învăţare şi formare având ca temă teatrul în fiecare ţară participantă. Programul pregătit de şcoala gazdă din Turcia pentru elevii şi profesorii ţărilor partenere la aceasta reuniune de proiect a cuprins: prezentarea ţărilor, aşcolilor, a echipelor de proiect, a elevilor, vizite de clasă. A fost prevăzută şi o vizită de documentare în regiune în ceea ce priveşte patrimoniul cultural al tarii, workshopuri cu elevii, precum şi un atelier de lucru în vederea organizării următoarei mobilităţi din România. Săptămâna de lucru a culminat cu evaluarea activităţilor desfăşurate în timpul acestei reuniuni şi completarea chestionarelor.

Scurt dar concentrat schimb de experienţă pedagogică

Cu ocazia acestei prime întâlniri dintre instituţiile partenere,  au fost definite rolurile şi sarcinile fiecărui partener în cadrul proiectului, a fost discutat planul de activitate şi au fost dezvoltate proceduri de evaluare, de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului, stabilirea unor modalităţi practice privind începerea şi implementarea proiectului (crearea unui proiect pe portalul european eTwinning, alegerea logo-ului proiectului, modalitatea de folosire a paginii Facebook şi crearea website-ului proiectului) şi stabilirea planului de lucru al proiectului pentru primul an de implementare. Această primă reuniune de proiect a reprezentat şi un scurt dar concentrat schimb de experienţă pedagogică. În primul rând am avut şansa să descoperim şcoala gazdă, o şcoală privată pentru învăţământul secundar, să participăm la orele de curs şi să lucrăm alături de partenerii din celelalte instituţii partenere cu scopul de a asigura buna implementare a proiectului şi atingerea obiectivelor propuse.