Câteva zile, până la începerea mobilităţii cadrelor didactice

0
146

Mai sunt câteva zile şi începe mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar , pentru anul şcolar 2019 – 2020. Este un calendar stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, iar acesta va avea ca primă etapă de desfăşurare data de 31 ianuarie.

Conform Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2019 – 2020, Anexa 19 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019 – 2020, Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018, în perioada imediat următoare se vor derula etapele programului. „Până la 31 ianuarie, unităţile şcolare întocmesc liste cu cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate, ca titular, până la 65 de ani, conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018. Tot până la acea dată, unităţile şcolare întocmesc liste cu personalul didactic titular, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, la 1 septembrie 2019. Toate aceste liste se depun la secretariatul Inspectoratului şcolar Judeţean Dolj, în baza unor machete transmise de către ISJ Dolj”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ Dolj.

Calendar plin

Calendarul nu se opreşte aici. Astfel, până pe 15 februarie, trebuie efectuate constituirea posturilor didactice/catedrelor; încadrarea personalului didactic titular; soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare – învăţare – evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular pentru 2019/2020; elaborarea ofertei şcolii şi stabilirea disciplinelor opţionale. Data de 8 februarie este termenul limită pentru comunicarea către ISJ a acordului/acordului de principiu/refuzului de transfer pentru cadrele didactice titulare, respectiv pentru întregirea normei didactice, iar pe 12 februarie trebuie stabilită, de către Consiliul de Administraţie a ISJ, lista finală a celor cărora li se acordă transferul. Între 12 – 22 februarie, vor avea loc analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare  şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate , de către ISJ. De asemenea, 4 februarie este ziua finală în care se pot aproba cererile privind menţinerea în activitate , ca titular, peste vârsta de pensionare, la nivelul unităţilor de învăţământ.