Pericol de gripă aviară în cinci localităţi din sud-vestul Doljului

0
180

Confirmarea focarelor de gripă aviară la trei exploataţii situate în localitatea bulgară Vidin a pus autorităţile sanitare veterinare doljene pe jar. Acestea au trebuit să pună în aplicare normativul european în materie, mai ales că distanţa dintre comunităţile doljene potenţial afectate şi cea a statului bulgar cu focare dovedite este de mai puţin de 10 km. Localităţile situate pe o rază de 10 km distanţă de focarele confirmate la Vidin sunt, acum, atent monitorizate de medicii veterinari şi fac obiectul unui plan de supraveghere. Au fost incluse, aici, Ciupercenii Vechi, Calafat, Basarabi, Moreni şi Cetate.

andrei butaruAvând în vedere riscul apariţiei influenţei aviare în sud-vestul României, din cauza presiunii epidemiologice crescute induse de numeroasele focare de gripă aviară care au fost diagnosticate în Bulgaria – focarele fiind stabilite la trei exploataţii situate în regiunea Vidin, la mai puţin de 10 km de graniţa Românei –, în scopul asigurării şi păstrării indemnităţii teritoriale a României faţă de Influenţa aviară înalt patogenă – H5N8 – pe raza judeţului Dolj au fost dispuse mai multe măsuri sanitare veterinare de supraveghere.

Zonă de supraveghere obligatorie

Astfel, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în data de 23 decembrie a.c., a fost convocat la Instituţia Prefectului Dolj, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), unde au fost stabilite măsurile sanitare veterinare ce se aplică cu prioritate în zona de supraveghere – delimitată de un cerc cu raza de 10 km în jurul focarelor din Bulgaria –, zonă ce cuprinde localităţile Ciupercenii Vechi, Calafat, Basarabi, Moreni şi Cetate.

Principalele măsuri sanitare veterinare, pe care autorităţile le impun populaţiei şi autorităţilor implicate şi care se aplică în scopul prevenirii apariţiei acestei boli sunt: ţinerea tuturor păsărilor în adăposturi închise şi izolate, interzicerea scoaterii păsărilor din exploataţiile situate în cadrul zonei de supraveghere şi a palmipedelor pe luciul de apă; evitarea contactului păsărilor domestice cu cele sălbatice; interzicerea mişcărilor de păsări din zona de supraveghere către alte localităţi ale judeţului; interzicerea târgurilor, expoziţiilor, pieţelor sau a altor aglomerări de păsări în această zonă; interzicerea eliminării şi împrăştierii pe sol a aşternutului – gunoi de grajd – rezultat în exploataţiile din această zonă; respectarea cu stricteţe a măsurilor de biosecuritate în toate exploataţiilor de păsări prin controlul introducerii de păsări, circulaţia personalului şi a furajelor, prelevarea de probe pentru diagnostic de laborator la toate păsările domestice sau sălbatice găsite moarte sau în agonie; supravegherea sanitară veterinară activă a păsărilor domestice şi sălbatice din această zonă.

Măsura se menţine până dispar focarele din Vidin

 intrare maglavit„Pentru a asigura o protecţie epidemiologică ridicată, recomandăm tuturor cetăţenilor judeţului Dolj să aplice măsurile preventive generale privind biosecuritatea exploataţiilor de păsări şi, respectiv, să anunţe de urgenţă medicul veterinar local, primăria localităţii sau, chiar direct, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj, orice caz de îmbolnăvire sau suspiciune de îmbolnăvire, respectiv toate cazurile de mortalităţi la păsările domestice şi sălbatice de care au cunoştinţă”, a precizat dr. Andrei Butaru, director executiv al Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.

Acesta mai precizează că supravegherea pe o rază de 10 km se va aplica atâta vreme cât bulgarii nu ridică restricţiile în cazul focarelor din propria arie de competenţă. Tot potrivit normativului european, autorităţile din Vidin sunt obligate să instituie măsuri de protecţie pe o rază de 3 km în jurul focarelor, fiind necesar să distrugă păsările contaminate. Numai după ce analizele de laborator vor stabili că focarele de gripă aviară nu mai există, abia atunci se poate proceda la ridicarea restricţiilor impuse de DSVSA Dolj pentru cele cinci localităţi doljene.