O mai bună combatere a terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere

0
147

Măsuri de combatere a spălării banilor, a fluxurilor ilicite de numerar şi de îngheţare şi confiscare a bunurilor, cuplate cu cele pentru consolidarea eficienţei operaţionale a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS) fac parte din pachetul propus recent de Comisia Europeană. Principalul scop este mai buna combatere a terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere.

terorismPropunerile referitoare la fluxurile financiare au în vedere pe de o parte, stabilirea de criterii minime de definire a infracţiunilor şi sancţiunilor, eliminarea obstacolelor din calea cooperării poliţieneşti şi judiciare transfrontaliere şi armonizarea normelor europene cu obligaţiile internaţionale în domeniu; iar pe de altă parte, creşterea rigurozităţii controalelor fluxurilor financiare de volum mare, printr-un nou regulament pe această temă, ce permite autorităţilor, printre altele, să acţioneze şi în cazul unor sume sub plafonul de 10.000 de euro, dacă există suspiciuni de activităţi infracţionale. Legat de bani se tine cont şi de îngheţarea resurselor financiare ale teroriştilor şi confiscarea bunurilor acestora, printr-un regulament ce se bazează pe recunoaşterea mutuală a ordinelor în domeniu.

Mai buna utilizare a datelor de identificare facială

terorism 1Modificările propuse la SIS vizează pe de o parte, îmbunătăţirea securităţii şi accesibilităţii sistemului, prin cerinţe uniforme de procesare a datelor; consolidarea protecţiei datelor prin introducerea de condiţii suplimentare; îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi cooperării prin introducerea unei noi categorii de alerte; mai buna combatere a terorismului prin introducerea obligaţiei de a crea alerte în cazul incidentelor teroriste; mai buna protecţie a copiilor, prin posibilitatea de a introduce pre-alerte în cazul celor cu risc mare de a fi răpiţi; iar pe de altă parte, punerea în aplicare a interdicţiei de intrare pentru resortisanţii ţărilor terţe la graniţele externe; îmbunătăţirea aplicării deciziilor de returnare; mai buna utilizare a datelor de identificare facială sau prin amprente şi nu în ultimul rând, consolidarea sprijinului pentru prevenirea şi investigarea furturilor şi contrabandei, prin introducerea de alerte pentru o gamă mai largă de bunuri şi documente falsificate.

Sistemul de Informaţii Schengen este un sistem centralizat

Securitatea este o temă constantă a mandatului Comisiei Juncker. Pe baza Agendei europene de securitate din aprilie 2015, a fost adoptat, în februarie 2016, un Plan de acţiune de combatere a finanţării terorismului, pentru a garanta că statele membre au la dispoziţie instrumentele necesare pentru a face faţă noilor ameninţări. Sistemul de Informaţii Schengen este un sistem centralizat, de anvergură, care sprijină verificările efectuate la graniţele externe Schengen. De asemenea, el sprijină cooperarea poliţienească şi judiciară dintre 29 de ţări din întreaga Europă.

 

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans: “Prin propunerile de astăzi consolidăm instrumentele legale ce ne permit întreruperea şi blocarea surselor financiare pentru terorişti şi infractori. Trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele potrivite pentru a detecta şi stopa fluxurile financiare, precum şi pentru a sprijini mai buna cooperare între autorităţile de aplicare a legii, pentru a proteja astfel mai bine securitatea cetăţenilor europeni.”  

Comisarul european pentru Uniunea securităţii, Julian King: “Sistemul de Informaţii Schengen este esenţial pentru securitatea internă a Europei. Măsurile propuse vor furniza îmbunătăţiri majore din punct de vedere tehnic şi operaţional, pentru a face mai uşoară identificarea celor ce ne doresc răul. De asemenea, ele vor îmbunătăţi cooperarea şi schimbul de informaţii dintre statele membre şi dintre acestea şi agenţiile europene relevante.”