Autorităţile locale, obligate să înfiinţeze Serviciul public pentru întreţinerea pajiştilor

0
61

Legea nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor a fost promulgată. Actul normativ susţine demersurile asociaţiilor crescătorilor de bovine, ovine şi caprine, precum şi producătorii de carne şi lapte pentru obţinerea unei producţii animaliere eficiente, cu respectarea condiţiilor agricole şi de mediu. Pe lângă contribuţia semnificativă pe care producţia vegetală a avut-o anul acesta la creşterea economiei naţionale, Legea nr. 214 urmăreşte creşterea şi eficientizarea producţiei zootehnice, dar şi modalităţi prin care se poate mări gradul de absorbţie al fondurilor comunitare în sprijinul fermierilor crescători de animale. Astfel, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza serviciul public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor prezentei legi. “Pentru punerea în valoare şi folosirea optimă a pajiştilor, consiliile locale, în baza cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, scot la licitaţie concesionarea suprafeţelor de pajişti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru o perioadă de minimum 10 ani şi o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha”, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Legea vizează păstrarea suprafeţelor de pajişti declarate de România ca existente în anul de referinţă, care trebuie în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje, fiind catalogate ca bunuri de interes naţional. În prezent, MADR elaborează normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 214/2011.