„Stagii de practică inovative și interdisciplinare”

0
447

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, vă invită luni, 28 septembrie 2020, începând cu ora 16:00 in mediul online, la Conferința de lansare a proiectului Stagii de practică inovative și interdisciplinare, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13 ”Stagii de practică pentru studenți” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului de absolvenți de studii superioare din regiunea SV Oltenia ce își găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor prin instituirea și dezvoltarea unor stagii de practică interdisciplinare și prin dezvoltarea unor parteneriate sustenabile cu potențialii angajatori, cu accent pe cei din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

Evenimentul se adresează cadrelor didactice și membrilor echipelor manageriale din educație, dar și colaboratorilor – reprezentanți ai autorităților publice, societatea civilă, mediul academic, precum și reprezentanților mass-media. Cu această ocazie vom prezenta activitățile proiectului, rezultatele așteptate și  indicatorii prevăzuți.